FOTO: ORK

ULK UngdomsLedarKurs

2017-08-22

 ULK

Steg 1-2-3

Är du ungdom och aktiv eller vill bli i din klubb?
 Då är detta en utbildning för dig!

Mål: Ungdomsledarkursen syftar till att ungdomsledaren ska

  • Utveckla förmågan att kommunicera och samarbeta för att möta och leda människor
  • Få insikt och förståelse för Svenska Ridsportförbundets värdegrund och ledstjärnor
  • Få grundläggande kunskaper i pedagogik, metodik och ledarskap
  • Få insikt i hur man kan skapa anpassande aktiviteter utifrån individens olika förutsättningar
  • Utveckla färdigheter i att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter utifrån ett säkerhetsperspektiv.

Detta är de övergripande målen som kursdeltagaren  ha uppnått vid avslutad kurs.

Kursupplägget innehåller föreläsningar, hemuppgifter, grupparbeten, diskussioner och övningar

Så ta nästa steg! Kontakta din klubb som anmäler och ofta står för hela kostnaden (genom bl.a. genom Idrottslyftet )

Kursen är uppdelad på 3 steg. Kursledare: Karoline Lindahl och övriga ledare.

Steg 1: 28-29/10-2017   Steg 2: 18-19/11-2017  Steg 3: jan /feb 2018

Alla steg börjar kl. 10.00 dag 1 och slutar kl. 15.00 dag 2

Ålder från 14 år födda (2003)

Kostnad: 3600 kr för alla tre kurstillfällen.

I kursavgiften ingår kost-logi. Kursmaterial och ungdomsjacka

Anmälan till Blekinge Ridsportförbund via mail till distrikt@blekinge.ridsport.se senast den 5/10-2017 ange namn-adress-personnummer-mail-och mobilnummer samt vilken klubb du är medlem i. Ange matallergi om det finns.

Kursavgiften sätts in på bankgiro 516-2359 i samband med anmälan.
Ange namn/klubb- vid inbetalning.


 Frågor:   distrikt@blekinge.ridsport.se  eller Karoline Lindahl 0705-97 08 66 karoline.lindahl@oktv.se

Tips: föreningarna kan söka Idrottslyftet för er ungdomar som ska deltga i denna utbildningen.

Ladda ner mer information

  1. Inbjudan Ungdomsledarkurs 2017-2018

Sponsorer

Annons