FOTO: BLRF

Sommarläger i Hällevik 2018

2018-04-30

Sommarläger för ungdomar i Hällevik.

 Målen med lägret är följande:

  • Att skapa förutsättning att utbyta kunskap och erfarenhet mellan ungdomar
  • Att stärka gemenskapen i länet och i samverkansregionen SvRF
  • Att utveckla ungdomar inom sin idrott.
  • Att öka kunskaperna om påverkan i föreningen

Datum: 6-10 augusti

Plats: Hällevik

Kostnad: 1700 kr för deltagare från blekingeansluten förening i SvRF
2000 kr för deltagare från annat distrikts ansluten förening i SVRF.

Programmet under lägret kommer bland annat att innehålla följande delar:

  •           Ridning med lånad skolhäst från Olofströms RK
  •          Ledarskapsutbildning- Plattformen, Ledare Erik F
  •           Spännande Teori-pass av olika slag
  •            Fysisk träning
  •           Teambuilding m.m.

ANMÄLAN: via epost till distrikt@blekinge.ridsport.se  senast den 25/5
Ange namn. ålder,e-postadress, förening.kunskapninvå inom ridning-körning,
Avgiften inbetalas senast den 30/6 på Bg 516-2359 Blekinge Ridsportförbund

Idrottslyft går att söka för ledarskapsutbildning

Frågor:Hör av dig till Karin A 073-519 26 02

eller Christina S 0708-92 90 20  eller epost

distrikt@blekinge.ridsport.se

Hoppas vi ses !

Föreningskunskap Läger

lekar

Ladda ner mer information

  1. Sommarläger Hällevik 2018

Sponsorer

Annons