GDPR- vad handlar det om ?

2018-05-20

 

GDPR är en förkortning som vi alla behöver lära oss mer om. GDPR står för ”General Data Protection Regulation” och den svenska översättningen är Dataskyddsförordningen. Det är en EU-förordning som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas.

Den nya dataskyddsförordningen är en EU-förordning som träder i kraft den 25 maj 2018. Den reglerar en mängd rättigheter för enskilda individer och skyldigheter för företag, organisationer och föreningar som behandlar personuppgifter.

Det finns material för föreningen på RF:s hemsida om alla aktuella dokument och övrig info.

RF:s hemsida Läs mer här 

 

Vad kan idrottsföreningarna göra just nu?

I alla led inom idrotten behandlas personuppgifter i olika sammanhang. 
Redan nu bör föreningen:

A) Skapa medvetenhet om Dataskyddsförordningen
Ni bör försäkra er om att ledning och nyckelpersoner inom föreningen är medvetna om att personuppgiftslagen kommer att ersättas av Dataskyddsförordningen.

B) Planera för implementering under 2018
Ni bör planera för att med stöd av RF:s rekommendationer som är under framtagning implementera Dataskyddsförordning under 2018. Mer information kommer när det är klart.

C) Kartlägga organisationens behandling av personuppgifter
Ni bör kartlägga vilka personuppgifter föreningen hanterar, på vilket sätt personuppgifter behandlas, vilka som har tillgång till personuppgifter samt i vilka system personuppgifter behandlas.

Läs mer på RF:s hemsida:
Information om hur GDPR påverkar idrotten, hur RF arbetar med förordningen, tekniska förändringar i IOL och vilken stöd det finns för föreningar och förbund.

Läs mer på Datainspektionens hemsida:
5 minuters video som förklarar dataskyddsreformen, samt information om vilka större förändringar förordningen innebär.

Riksidrottsförbundet (RF) arbetar både med stöd som ska underlätta förbunds och föreningars arbete med Dataskyddsförordningens regler, och med anpassningar i IdrottOnline. Exempelvis tar RF fram mallar för policys kring IT- och informationssäkerhet, åtgärdsplan för personuppgiftsincident, registerförteckning, formulär för begäran av registerutdrag etc.

Svenska Ridsportförbundet följer RF:s arbete och jobbar parallellt med att se över hur den nya förordningen påverkar rutiner och processer i organisationen för att säkerställa att den nya förordningen följs.

Utöver GDPR-arbetet gör nu Svenska Ridsportförbundet även en kartläggning och utvärdering av organisationens behov av IT-stöd och digitalisering. Mer information om det kommer senare.

Sponsorer

Annons