För arrangörer


Godkännande av proposition

Visa svar


Redovisning av resultat/avgift till distriktet

NYTT FÖR 2015 ÄR AVGIFTEN ÄR HÖJD TILL 10 KR PER START PÅ TÄVLINGARNA I BLEKINGE DISTRIKTET.

Visa svar


Inverkansprotokoll 

Visa svar


Överdomarrapport

Visa svar


Inställande av tävling

Visa svar


Sponsorer

Annons