Glöm inte LOK-stödsredovisningen när klubbens medlemmar tävlar - 3 deltagare är tillsammans med ledare en godkänd aktivitet!
FOTO: Louise Tysklind

Glöm ej LOK-stödet - 25/8 sista redovisningsdag för VT 2018!

2018-06-19

Det lokala aktivitetsstödet är ett viktigt bidrag från stat och kommuner till idrottens barn- och ungdomsverksamhet. Ridsporten har stor ungdomsverksamhet men vi missar fortfarande att redovisa en hel del aktivitet och träning. Den 25 augusti vid midnatt stänger redovisningsmodulen för LOK-stöd för vårterminen 2018 men det går att börja redovisa redan nu!

Vårterminen omfattar 1/1 - 30/6.
Bidragsberättigad ålder för statligt stöd är 7-25 år. Kommunen kan ha andra åldersregler.

Bidrag får sökas av alla föreningar som tillhör idrottsrörelsen, dvs alla ridklubbar som tillhör SvRF.

Läs mer


Louise Tysklind

Sponsorer

Annons