FOTO: Totta Wikström

Semesterstängt på distriktskansliet 2018

2018-06-19

Distriktets kansli håller stängt under perioden v. 26-32.

En viss bevakning av e-post kommer att ske under sommaren men för akuta frågor hänvisas till våra förtroendevalda.

Föreningsfrågor
ordförande Eva Bylander, 070-656 67 39, eva.bylander@trafikverket.se

Tävlingsfrågor
tävlingssektionens ordförande Lisbeth Backström 070-323 25 77, lisbac@hotmail.com
alt. grenansvariga (se den fullständiga kontaktlistan)

Utbildningsfrågor
utbildningssektionens ordförande Pernilla Karlsson, 070-623 50 07, pernillakarlsson83@gmail.com

Ungdomssektionsfrågor
DUS ordförande Annie Strand 070-657 51 10, annie.strand@hotmail.com

Kontaktlista förtroendevalda 2018

Vissa frågor kanske hör hemma på SvRFs centrala kansli. Där är bemanningen också begränsad under semestern men närmare uppgifter finns på SvRFs hemsida.

Inbjudningar till höstens aktiviteter publiceras fortlöpande i utbildningsplanen

Sponsorer

Annons