Att vara sjukvårdare på tävling

2019-03-14

Måndagen den 8 april bjuds de så viktiga sjukvårdarna och säkerhetsansvariga på klubbarna in till en utbildningkväll på Fornby Folkhögskola.

David Summermatter, sjuksköterska inom ambulanssjukvården och Annelie Strömsoe, sjuksköterska inom anestesisjukvården i Dalarna kommer och pratar om hur sjukvården ser på det akuta omhändertagandet vid tävling och vilka rekommendationer som finns för olika situationer.

Tävlingssäsongen har precis startat och det är viktigt att vara uppdaterad, särskilt nu när TR föreskriver startförbud vid avfallning och misstanke om hjärnskakning. Hur görs bedömningen?
Vad innebär "Hjärntrappan" och hur förmedlar vi kunskapen till ryttarna?

Läs mer i inbjudan och välkomna!

Hjärntrappan

Sponsorer

Annons