FOTO: Totta Wikström

Har er ridklubb behöriga utbildare för Grönt kort? Möjlighet i november att fortbilda och utbilda nya!

2018-10-09

Söndagen den 11 november arrangeras både en kurs för nya Grönt kort-ledare och en repetitionskurs för redan verksamma. Repetitionskurs ska genomföras minst vartannat år för bibehållen behörighet vilket gör att många behöver delta detta år.

Nytt sedan förra året är också att alla våra utbildare ska ha genomgått ridsportens Basutbildning. Även en sådan erbjuds denna helg där de grönt kort-ledare som saknar den kursen är välkomna att delta. Basutbildningen genomförs lördagen den 10 november.

Använd anmälningslänkarna i inbjudan för anmälan.

Inbjudan Ridsportens Basutbildning 10/11

Inbjudan Handledarutbildning Grönt kort 11/11

Vill klubben beställa GK-böcker inför vinterns kurser i klubbarna och få dessa levererade på kursen så meddela Dalarnas Ridsportförbunds kansli hur många ni vill ha.

I nedanstående lista presenteras klubbarnas Grönt kort-ledare. Flera klubbar saknar egen ledare och många gick senaste rep.kurs 2016 vilket gör att ny rep.kurs nu behövs för att behålla behörigheten inför 2019. Här framgår också vilka som saknar basutbildningen och kommer att tas bort från listan vid årsskiftet såvida kursen inte hinner genomföras.

Grönt kort-utbildare/Provledare i Dalarnas ridklubbar 2017-2018


Louise Tysklind

Sponsorer

Annons