Årsmöte DUS 2019

2019-02-04

Distriktets ungdomssektion bjuder in till Årsmöte Söndagen den 3 mars kl 12.00 På Realgymnastiet i Gävle.

 

Vid årsmötet har varje förening genom sin ungdomssektion en röst. 
Röstberättigad är medlem i föreningens ungdomssektion under 26 år.
 

Förslag på ledamöter till ungdomssektionen samt valberedningen skickas till:dus.valberedning.gavleborg@gmail.com. Senast den 18 februari 2019 vill vi ha ditt/dina förslag.
 

Förslag till ärenden att behandlas på årsmötet (motioner) ska vara distriktet tillhanda senast den 18 februari 2019.

 
Anmäl dig senast en vecka innan, via dus.gavleborg@outlook.com
(gäller både dig som röstberättigad representant från din klubb, samt andra intresserade ungdomar). Uppge namn, klubbtillhörighet samt ev. kostallergier.
 

Varmt välkomna!

 

Sponsorer

Annons