FOTO: SvRF

Ridledarkurs 2018

2017-11-30

Här kan du hitta anmälningsblankett och inbjudan till ridledarkursen 2018.

Ridledarkursen är från och med 2017 uppdelad i två delar.

Sista anmälningsdag är den 18 mars.

Del 1, 2-6 april Hudiksvalls RoPK

Del 2, 17 juni-1 juli Sundsvalls Fältrittklubb (uppehåll midsommarafton)

Kursledare: Birgitta Lindstrand och Åseli Sterner

Anmälningsblankett för ridledarkursen 2018, skall fyllas i och skickas tillsammans med bilagor via mail eller vanlig post till Mittsvenskas Ridsportförbund senast den 18 mars 2018.

Sökande ska avlägga Ridprov alternativt uppvisa intyg om godkänt prov från Förberedande Ridledarkurs.

Datum för ridprov 9 februari Sundsvall. Pris 450 kr. Tid bokas med Birgitta 070-2282705

För ridprov i Hudiksvall kontakta Åseli, 070-2341947

Inbjudan ridledarkurs

Anmälningsblankett

Mer information om ridledarkursen kan du läsa här

 

Bilagor som skall åtfölja anmälningsblanketten är: 

- Egenhändig kortfattad beskrivning om dig själv

- Protokollsutdrag från ridklubben där styrelsen tillstyrker ansökan

- Senaste skolbetyg

- Intyg från instruktör som styrker den sökandes ridkunskap

Kostnad för Ridledarkursen  2018 är 16 500:-.

För deltagare med logi på del 1 tillkommer en kostnad på 600:-

Föreningen kan söka Idrottslyftsmedel från Svenska Ridsportförbundet för deltagare på Ridledarkursen med 5 000:-,  max 2 st.

Vill du veta mer? Kontakta Mittsvenska Ridsportförbunds kansli.

E-post:. mittsvenska.ridsport@jhidrott.rf.se eller mobil 070-556 29 19

 

Sponsorer

Annons