Uppgifter om medlemsantal

2013-12-10

Uppgifter om medlemsantal skall rapporteras till Svenska Ridsportförbundet senast 15 januari 2014 via Idrott Online Klubb. 

Måndagen den 16 december 2013 öppnas Idrott Online upp för föreningsrapporten.

Ni rapporterar antal medlemmar per den 31 december 2013, med åldersfördelning samt män/kvinnor.

 

När ni öppnar föreningsrapporten finns det siffror som kommer från det antal medlemmar ni har inlagt i medlemsregistret. Om detta inte stämmer så kan ni ändra till korrekt antal innan ni skickar rapporten.

Föreningsrapport IdrottOnline – Lathund (pdf)
Om dokumentet ser konstigt ut i din dator, prova med att högerklicka på länken och spara ner filen på din dator. 

OBS! Glöm inte att klicka på ”Skicka till SF” så de ser att ni rapporterat.

Svenska Ridsportförbundet centralt fakturerar föreningen 68 kr per medlem (enligt beslut på Förbundsstämman 2011), baserat på rapporterat medlemsantal per 31.12.2013.

Separat faktura kommer från distrikten på 17kr/medlem.

 

 

 

 

Sponsorer

Annons