Stipendium Föreningen Göteborgsdistriktets Veteraner

2015-02-12

Föreningen Göteborgsdistriktets Veteraner är en sammanslutning av 30 stycken före detta idrottsledare som gjort betydande insatser för idrotten inom det ”gamla” distriktsidrottsförbundet GDIF. (nuvarande Västsvenska Idrottsförbundet).

Varje år delar föreningen ut ett stipendium till en framstående tjej eller kille inom någon av våra idrotter. (upp tom junioråldern).

Stipendiet är på 3.000:- och delas ut i samband med föreningens årsmöte i april/maj.

Vi vill nu ha hjälp av er att få förslag på kandidater till stipendiet.

Vi vore tacksamma om vi fick förslagen senast den 30 mars 2015. Gärna med lite bakgrund om föreslagen person.

De skall skickas till: michael.cedstrand@telia.com

Göteborg 2015-02-05

Föreningen Göteborgsdistriktets Veteraner

 

Vänliga hälsningar

Michael Cedstrand

Sponsorer

Annons