Du kan påverka ridsportens framtid

2016-11-09

 

Den 13 maj 2017 hålls nästa års förbundsstämma och platsen denna gång är Knytpunkten, Strömsholm. Svenska ridsportens förbundsstämma hålls vartannat och är det högsta beslutande organet, där Du genom distriktet eller Din förening/ridklubb har chansen att påverka ridsportens framtid.

Du har möjlighet att påverka beslut som tas för ridsportens framtid genom att skriva en motion och skicka in till förbundsstyrelsen för att lyfta din åsikt på stämman. Du kan skriva motionen från dig som person, från din förening/klubb eller be distriktsstyrelsen att skriva en motion från distriktet.

Vad du vill motionera om bestämmer du själv, du har möjlighet att lyfta och driva dina frågor framåt. Som motionär får du inte rösta på just din motion på stämman, men du har möjlighet att göra din röst hörd genom att gå upp i talarstolen och tala för din sak.

Motionerna behandlas tillsammans med de andra årsmöteshandlingar på förbundsstämman och det är föreningarnas och distriktens ombud som röstar på förslagen.  

Visst du att varje förening/klubb samt distrikten får företrädas på stämman av två personer, det som behövs är att du blir utsedd som ombud av din förening/klubb och har en giltig ombudsfullmakt. Se till att just din förening/klubb finns närvarande på förbundsstämman 2017!  

Viktiga datum!
Motioner ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 december 2016.  (D.v.s. sista dag för inlämning är 30/11 kl. 00.00). Förslag från förening/klubb ska skickas via distriktet, motionen måste då finnas på kansliet senast den 28 november kl 12.00, för att distriktet ska kunna behandla den.  

Så ta chansen att vara med och påverka!  
Behöver du hjälp eller vill bolla frågor ta kontakt med distriktsstyrelsen eller kansliet.

Läs mer på Svenska ridpsortförbundets hemsida

http://www.ridsport.se/Svensk-Ridsport/Forbundsstamman/  


Sponsorer

Annons