Riksserie dressyr

2016-11-10

Riksserien är en serie för ekipage tävlande på ridhäst. 

Under ett års tid har distriktens grenledare i samarbete med dressyrkommittén arbetat fram ett förslag till gemensam serie i dressyr på Msv C-nivå med gemensam riksfinal på Strömsholm.

Hur: Riksserien är stängd för ekipage som erhållit 62,00 % eller mer i Msv B-klass innan anmälningstidens utgång. Samtliga kval sker i Msv C:1 och Msv C:2. Finalen rids i Msv B:2.

När: Kvalperioden pågår mellan 1 januari till 30 augusti 2017.
Under kvalperioden rider ekipagen obegränsat antal Msv C-klasser på regional alternativt nationell nivå. De 5 bästa resultaten i procent skickas in till respektive distrikts kansli senast 10 september. Ryttaren är ansvarig för att resultaten kommer in till distriktets kansli för att kunna tillgodoräknas.

Var: Kvalen får rida på tävlingar runt om i landet.

Anmälan: via mail ridsport.goteborg@vsif.se senast den 15 augusti 2017

Kostnad: 300kr per häst. Betalas in till bankgiro: 582-5104 , ange Namn och Riksserie vid betalning.

HÄR kan du läsa reger för serien.

Frågor: Kansliet, Kerstin Gunnesson 031-726 61 21 eller ridsport.goteborg@vsif.se

Välkommen med din anmälan!

Sponsorer

Annons