Ryttarutveckling nivå 2

2017-05-23

Välkommen med ansökan till Svenska Ridsportförbundets Utvecklingsmodell nivå 2

Är du mellan 16 och 25 år, rider hoppning, dressyr eller fälttävlan så är det dags att söka till Svenska Ridsportförbundets Utvecklingsmodell nivå 2 som genomförs på distriktsnivå.

Utbildningen genomförs under hösten 2017 och våren 2018 Den nya utvecklingsmodellen är en reviderad version av den gamla talangplanen som funnits sedan 2012

Svenska Ridsportförbundet har som stöd till distrikten utarbetat en studieplan för nivå 2 som distrikten ska kunna använda i arbetet med ryttarutveckling. Studieplanen är i huvudsak teoretisk och genomförs med början i höst vid sju olika tillfällen, vardagskvällar. När det gäller uppsutten verksamhet så kommer det att finnas en ”rekommendation för uppsutten verksamhet nivå 2” som skall komma ut från förbundet, och detta får vi återkomma med.

Perioden för satsningen löper från höst till vår, på så sätt följer vi nivå 3 och 4 som är på förbundsnivå och som löper från höst - höst.

Utbildningsnivå för att kunna söka till projektet är följande:

Dressyr: LA

Hoppning: LA/120

Fälttävlan: 100 klass

Ryttarens förkunskaper: Lägst motsvarande silvermärket från utvecklingsplanen för ryttare nivå 1.

Ansökan/uttagning

Skriftlig ansökan till kansliet senast 15:e augusti 2017.

Pris: 1500 kr totalt

Utifrån rekommenderade förkunskaper så lägger vi stor vikt vid ryttarens engagemang och intresse. Detta gäller generellt, men i synnerhet till uttagningen av den uppsuttna delen. Genomförande av de teoretiska och uppsuttna träffarna kommer att placeras ut i distriktet, eller centralt mitt i distriktet.

Frågor: Kontakta Göteborg & Bohusläns Ridsportförbund, 031-726 6121, ridsport.goteborg@vsif.se

Ansökan HÄR

Ansvarig i Tävlingssektionen för projektet i samarbete med distriktets konsulent Kerstin Gunnesson är Christina Christensson, Gunilla Fredriksson, Michaela Görloff och Gunilla Adolfsson

Sponsorer

Annons