Distriktungdomssektionen Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund

gbgbohus_dus@hotmail.com

 

Ordförande Anna Cagner
annacagner@hotmail.se
0762-425951
Vise ordf. Johanna Forsman johanna_forsman@live.se 0702-398526
Sekreterare Maria Andersson
mariaand98@hotmail.com
0707-758868
Kassör


Ledamot Sanna Moradi

  Sofia Levander  
Valberedning Evelina Wikström
evelinawikstrom@hotmail.com
0768-614329
  Sandra Brunzell sandra_brunzell@hotmail.com 0722-329292

Senast uppdaterad: 2017-05-31

Sponsorer

Annons