Idrottsfondens Ungdomsstipendium

2015-03-03

Detta stipendium är till för att premiera ungdomar 13-20 år, som är skötsamma, kamratliga och ledarvilliga.

Stipendiaterna måste vara verksamma i en idrottsförening ansluten till Riksidrottsförbundet (RF) och finnas inom Västsvenska Idrottsförbundets (VSIF:s) upptagningsområde.

Fyra stipendium á 2.500:- utdelas per år till två tjejer och två killar.

Ansökan skall vara:

Susanne Eriksson, Västsvenska Idrottsförbundet, Rimnersgatan 13,

 451 52 Uddevalla

eller till susanne.eriksson@vsif.se

Tillhanda senast den 27:e mars 2015

Ansökan ska innehålla ungdomens namn, adress, födelseår, telefonnummer, föreningstillhörighet och givetvis motivering. Ansökan kan göras av någon annan är den eventuella stipendiaten. Om så sker, måste namn och adress även skrivas med till den som skickar in ansökan.

Sponsorer

Annons