FOTO: Susanne Eriksson (Västsvenska Idrottsförbundet)

Idrottens Ungdomsstipendium

2017-02-07

Dags att söka:

Idrottsfondens Ungdomsstipendium

 

Detta stipendium är till för att premiera ungdomar 13-20 år, som är skötsamma, kamratliga och ledarvilliga.

Stipendiaterna måste vara verksamma i en idrottsförening ansluten till Riksidrottsförbundet (RF) och finnas inom gamla Västsvenska Idrottsförbundets (VSIF:s) upptagningsområde.

 

Fyra stipendium á 2.500:- utdelas per år till två tjejer och två killar.

 

Ansökan skall vara:

Susanne Eriksson, Västra Götalands Idrottsförbund, Rimnersgatan 13,

451 52 Uddevalla eller till susanne.eriksson@vgidrott.se

Tillhanda senast den 24:e mars 2017

 

Ansökan ska innehålla ungdomens namn, adress, födelseår, telefonnummer, föreningstillhörighet och givetvis motivering. Ansökan kan göras av någon annan är den eventuella stipendiaten. Om så sker, måste namn och adress även skrivas med till den som skickar in ansökan.

Sponsorer

Annons