US-PROFFS

US-proffs ersätter det som tidigare kallats US-konferens.

US-proffs utgörs av en dag under höstterminen med föreläsningar och erfarenhetsutbyte, temat på föreläsningarna väljs utifrån vad som är aktuellt just för tillfället i Svenska Ridsportförbundet. 


Senast uppdaterad: 2016-03-01

Sponsorer

Annons