Vill du bli ridlärare? - Göteborg & Bohusläns RF

Vill du bli ridlärare?

2016-04-19

 

Vill du bli ridlärare? I vår kan du ansöka till Ridlärarutbildning SLR II.

HÄSTSPORTENS FOLKHÖGSKOLA genomför på Ridskolan Strömsholm

     
Ridlärarutbildning SRL II
Yrkesutbildning - godkänd av Svenska Ridsportförbundet.

Utbildningen är jämförbar internationellt och underlättar för Dig som vill arbeta med ridsport utanför  landet. Vid genomgången utbildning med godkänd kurs och godkänt yrkesprov erhålls av Svenska  Ridsportförbundet titeln SRL II (Svensk Ridlärare II). Vid godkänd kurs har man också möjlighet att validera den teoretiska delen av C-tränarutbildningen om man avser att även söka C-tränarutbildning.
 
Det övergripande målet är att Svensk Ridlärare II skall ha kompetens att med iakttagande av ett gott horsemanship, ansvara för skötsel av hästar, anläggning och utrustning, utbilda hästar samt utbilda elever i hästkunskap och ridning enligt kompetensbeskrivning.
Ridläraren skall i sin ridning, hästhantering och undervisning vara en förebild för god ridning och hästhantering.

Behörighetskrav , 2 vägar (skriftligt intyg ska bifogas ansökan för att anses som behörig)

1)    Allmän Högskolebehörighet
2)    SRL I
3)    Yrkeserfarenhet minst 1 år vid ridskola, efter erhållen SRL I-behörighet

 

1)    Allmän Högskolebehörighet
2)    Diplomerad hästskötare
3)    Väl genomförd Ridledarkurs
4)    Yrkeserfarenhet minst 3 år vid ridskola
5)    Godkänt antagningsprov (ridning o intervju)

Utbildningen består av 3 delar:
Del 1 Hästkunskap Level II distans 50 %; 
Del 2 Pedagogik och Ridskoleverksamhet distans 50 %; 
Del 3 Ridning och undervisningsmetodik heltid 100 % (delad i två perioder). Ansökan görs till hela kursen. Ridningen är koncentrerad till del 3 och kommer att ske på -skolhäst från Ridskolan Strömsholm (dressyr, hoppning samt unghäst).

Övrig kursinformation
Kurstid: v 31 2016-v 34 2017 (del 1 v 31-46; del 2 v47-12; del 3 v 13-18 samt v 31-34).
Kursort: Strömsholm
Kursledare: Lärare vid Ridskolan Strömsholm
Kostnad: Kurskostnaden är ca 11 000 kr och omfattar hästkostnad samt visst studiematerial. Kostnad för studielitteratur tillkommer. Undervisningen är avgiftsfri. Kost och logi ingår inte i kursavgiften men ni som önskar boende på Ridskolan Strömsholm under kursen är välkomna att kontakta receptionen på 0220-451 07.

Om kursplats köps upp av Arbetsförmedlingen eller liknande är kostnaden högre då statsbidrag inte utgår för lärarkostnaderna. Utbildningen är studiemedelsberättigad. Studiemedel kan erhållas tidigast från höstterminen det år man fyller 20. Du som är under 20 år kan söka studiehjälp.

Antagning och ansökan
Ansökningstiden går ut 20 april och antagningsprov är onsdagen 10 maj 2016 på Strömsholm. Efter det att du skickat in din ansökan skickas information ut om du är behörig att kallas till antagningsprov. Ansök på www.hastsportensfolkhogskola.se

Kontakt
Kursinnehåll:   Linda Kjellberg    0220-451 15           linda.kjellberg@stromsholm.com
Kursadministration:    Susanne Ring    0220-451 02       kursadmin@stromsholm.com

Sponsorer

Annons