DM bestämmelser Gotlandsdistriktet

2017-07-08

Distrikts mästerskap (DM)

Distriktsmästerskap anordnas av klubb som utsetts av Gotlands Ridsportförbunds styrelse. I DM får endast ryttare delta som tävlar för en förening ansluten till Gotlands Ridsportförbund. Övriga bestämmelser enligt respektive distrikt inom ramen för respektive TR.

Distriktsmästerskap klassas som regional tävling. Klasser enligt propositioner.

För deltagande i DM fordras att man är medlem i och tävlar för klubb inom distriktet.

Det är ej tillåtet för ryttare eller ponny att under ett och samma år deltaga i DM mer än i ett distrikt (med undantag för ponny/häst som försålts).

Ryttare får deltaga i DM med två ponnyer/hästar per kategori/klass och gren.

Elektrisk tidtagning bör användas.

Segrare i DM-klass/kategori ska tilldelas Ridsport förbundets DM-tecken. Segraren guld, tvåan silver och trean brons.

Förutom ovanstående gäller i Gotlandsdistriktet följande:

• Vi anordnar inte avd. B, kvalade unghästar/ponnyer äger rätt att starta i klassen

• På ridhäst kan man inte rida både JDM (upp till 21 år) och DM. Man får som junior välja ett av DM:en.

• Minst 3 startande per klass och kategori för att DM skall genomföras.

Nivåer:

Hoppning: Bed. A:1b

✓ Ponnyer kat. A och B: Lätt B

✓ Ponnyer kat. C och D: Lätt B+

✓ Ridhäst Juniorer/YR: 1,15-hoppning

✓ Ridhäst Seniorer: 1,25-hoppning

Dressyr: Två klasser ingår i DM, den högsta klassen har koefficient 1,5

✓ Ponnyer: Kat B: Lätt C:2 och Lätt B:2

Kat C o D: Lätt B:2 och Lätt A:4

✓ Ridhäst Juniorer/YR: Msv C (rider endast 1 klass)

✓ Ridhäst Seniorer: Msv B:5 (rider endast 1 klass)

✓ Alla DM-klasser i dressyr skall vara öppna.

Fälttävlan:

✓ Ponnyer: P-80-klass

✓ Ridhäst: 1,00-klass

Körning: 

DM avgörs i Msv och Svår klass

✓ Fullständig: Man tar med sig sina faktiska dressyrstraffpoäng och

Precisionspoäng från sin klass. Sedan lägger man till maratonstraff på sträckorna och sist läggs straffen på från de maratonhinder som ingår i alla klasser. Den som har lägst straff vinner.

✓ Dressyr: Den med högsta dressyrpoängen vinner.

✓ Precision: Man kör först ett kval på sin nivå. De 5 bästa går till

en finalrunda där man kör på 10 cm smalare bredd än i sin kvalklass. Den som har lägst straff i finalrundan vinner.

Distans:

Ladda ner mer information

  1. Distrikts mästerskap

Sponsorer

Annons