Lyrotz cup för ridhästar-regler

Gotland

Regler för Lyrotz cup för Ridhästar lyrotz


Lyrotz hem och Trädgård sponsrar denna hoppning för ridhästar.

Bestämmelser enligt följande:

Tre stycken kval och därefter final. Kval 1 går i 1,10-m hoppning, kval 2 går i 1.10 och kval 3 går i 1,15-m hoppning och finalen går i 1,20 m hoppning. Kval 1 i mars hos HRK och kval 2 i April hos NGR, kval 3 i maj hos GLR. Finalen går i augusti hos GLR. Poäng räknas enligt ponnyallsvenskans system. För att få poäng i kval krävs att ekipaget ska ha genomfört klassen med minst 16 hinderfel.

I finalen startar man i omvänd startordning utifrån poäng tagna i kvalen, Ekipage med minst poäng startar först osv. Bedömningen i finalen är Winning Round en omgång A:0 och en Final A:0 mom. 319.3.1 Till Winning Round går de 6 bästa i första omgången dock alltid alla felfria. I finalen gäller omvänd startordning. 15 bästa ekipagen går till final, har någon ryttare förhinder fylls det på med reserver så att det är minst 15 startande i finalen. Strykningar senare än kl. 18.00 dagen före finalen ersätts ej.

I finalen skänker Lyrotz täcke till totalsegraren,rosett och blommor samt premie på 1200 kr, 

2:a pristagaren får rosett, blomma, premie på 800 kr

3:e pristagaren får rosett, blomma och premie på 500 kr

Gäller endast i finalen. Oavsett antal starter halveras ej premierna i finalen.

Till Arrangören: Lyrotz vill gärna ha logga i proposition och i ryttarmeddelande samt att speaker/domare meddelar sponsorns namn vid klassens början och slut och vid prisutdelning. I kvalen ges inga extra priser. Resultat på samtliga startande i klassen skall skickas in till Distriktsgrenledaren, Malin snarast 3 dgr efter genomförd tävling. Malin.lindenfalk@gmail.com 

 

Frågor:

Kontakta Malin Lindenfalk,

Malin.lindenfalk@gmail.com 

072-50 500 82


Senast uppdaterad: 2018-02-23

Ladda ner mer information

  1. Regler för Lyrotz cup för Ridhästar

Sponsorer

Annons