PAS Hoppning

Standard_rgb

Ponnyallsvenskan (PAS) i Hoppning

 

Anmälningsavgift

Anmälningsavgiften betalas av deltagande klubbar till distriktet på bg. 730-7705 senast den 1 februari för vårens lagtävlingar och den 1 augusti för höstens lagtävlingar OBS! Betalas för samtliga 3 omgångar till distriktet. Gäller både hoppning och dressyr.  Anmälningsavgiften är 1 200:-/lag.

Lag skall starta i samtliga omgångar för att kunna få slutplacering i resp. division. 

Anmälan till respektive omgång görs på sedvanligt sätt direkt till arrangören. På anmälan anges följande: Klubb, gren samt lagledare med telefon, email, och preliminär laguppställning.

Lagsammansättning

 

Lag skall bestå av tre eller fyra ekipage, varav de tre bästas resultat räknas. Om laget består av fyra ekipage måste det innehålla ponnyer från minst två kategorier.

Det är tillåtet att i aktuell serieomgång med final låna en (1) ryttare från en klubb som saknar eget lag i samma serie. Denne ryttare tävlar individuellt för sin ordinarie klubb. Lån av ryttare enligt ovan ska tillstyrkas av ordförande i de båda berörda klubbarna samt skriftligt tillställas respektive distrikt (för Div. I och II) innan anmälningstidens utgång för respektive omgång. Deltagande klubb äger rätt att ändra sammansättningen på laget vid varje tävlingsomgång. Ryttare

Division I och II

Ryttare får, om klubben har två lag, deltaga med en ponny per lag. 

Ryttare får inte tävla i ponnyallsvenskans olika serier för mer än en klubb under samma kalenderår. (Undantaget ryttare som lånats ut av sin moderklubb.)

Ponny

 

Ponny får endast starta en gång i ett lag. Ponny får ej starta i samma omgång i allsvenskans olika divisioner. 

Brott mot dessa bestämmelser medför uteslutning av laget. Efter stadigvarande ryttarbyte är det dock tillåtet att starta samma ponny i alla omgångar i div. II. 

Lektionsponny som startat i högre division får starta i alla omgångarna i lägre division med annan ryttare. Detsamma gäller ponny som tävlas av flera syskon i samma familj. 

Vid hoppning tillåts 6-årig ungponny endast starta om den kvalificerat sig, d.v.s. genomfört 2 felfria ritter i avd. B i samma klass eller högre, med aktuell ryttare.

Priser till totalsegrande lag tillhandahålles av Gotlands Ridsportförbund. Priser i de 3 omgångarna tillhandahålles av respektive arrangör.

Allmänt

 

Allsvenskan med elit, div. I, och div. II rids kalenderårsvis. Lag som ej fullföljer serien utan att ha vägande skäl för detta utesluts.

Resultat på samtliga startande i klassen skall skickas in till kansliet snarast 3 dgr efter genomförd tävling.    

Hederspris

 

Division I och div. II:  Allsvenska plaketter och allsvenska rosetter utdelas till totalsegrande lag. Utdelning sker efter tredje omgångens prisutdelning. Plaketterna och rosetterna till totalsegrande lag bekostas av distriktsförbundet. Arrangören står för priser vid de olika delomgångarna.

Totalsegrande lag får vandringspris som utdelas på GRFs årsmöte samt minnespris att behålla som delas ut i samband med prisutdelningen till totalsegrarna efter omg. 3. 

Poängberäkning

 

Vid varje omgång erhåller lagen poäng. Segrande lag erhåller poäng lika med antalet i första omgången startande lag plus ett, andraplacerade lagets poäng är lika med antalet i första omgången startande lag minus ett.

Exempel: 10 startande lag i första omgången ger en poängskala vid varje omgång på 11p, 9p, 8p, 7p, 6p, 5p, 4p, 3p, 2p och 1p. Om två eller flera lag i omgång 1 - 3 slutar på samma poängsumma, blir lagen lika placerade. 

Om i hoppning efter tre omgångar två eller flera lag slutar på samma poängsumma avgör inbördes resultat i sista omgången. Om inte detta kan skilja lagen åt avgör antal fel i de tre grundomgångarna. Om ej heller detta skiljer lagen åt, placeras det lag före, vars näst sämst placerade ryttare erhållit lägsta antal fel i sista omgången. OBS! Koefficient i sista omgången i hoppning

Division 1 och 2: Respektive distrikt beslutar om koefficient skall användas i sista omgången. På Gotland har sista omgången i hoppning en koefficient på 1.5.

I lagtävlan skall startanmält ekipage som finns på tävlingsplatsen räknas som startande.

Serier

 

Division I

Omgång 1 och 2: Lätt B bed. A:1a Omgång 3: Lätt B + 5 bed. A:1a. 

Det segrande laget i varje div. I-serie flyttas upp till elitserien. Om klubb redan har lag i elitserien skall närmast i serien efterföljande lag flyttas upp. Detta gäller även om det segrande laget avstår från att starta i elitserien. Klubb som flyttas ned från Elitserien kan ej under samma säsong kvalificera sig till Elitserien via div. I. Div. I-serie med färre än sex lag i första omgången kan fullföljas, men gäller ej som kvalifikation till elitserien. 

Undantag: Inom distrikten Norrbotten, Västerbotten, Mittsvenska och på Gotland är serie med minst 4 lag kvalificerande.

Division 2 – Hoppning Div. II-serier administreras av distriktsförbunden och är en fristående serie och utgör inte kval till div. I.

Omgång 1 och 2: Lätt C bed. A:1a Omgång 3: Lätt B bed. A:1a. 

För att få starta i div. II i hoppning så får man inte ha placering i LA innan första deltävlingen. Placering under seriens gång räknas inte.

Div. II går ut på att uppmuntra ridskoleekipage och nybörjare på tävlingsbanan.

Klubbarna måste ta sitt ansvar och inte göra ”nya” ekipage genom att elitryttare byter ponnyer med varandra. Lagledarna har ett stort ansvar.

Obligatoriska priser som bör delas ut är rosett, plakett och blommor, valfritt för klubbarna att dela ut ytterligare pris. 

 

 

HÖSTENS OMGÅNGAR GÅR HOS:

Omg. 1

 

 

Omg. 2

 

 

Omg. 3
Senast uppdaterad: 2019-02-21

Ladda ner mer information

  1. PAS regler hoppning

Sponsorer

Annons