Ridsportsallsvenskan (RAS) div. II i Hoppning

Gotland

Ridsportsallsvenskan (RAS) div. II i Hoppning

 

Anmälan

 

Anmälan sker till distriktet och anmälningsavgiften betalas av deltagande klubbar till distriktet på bg. 730-7705 senast den 1 februari för vårens lagtävlingar och den 30 juni för höstens lagtävlingar OBS! Betalas för samtliga 3 omgångar till distriktet. Gäller både hoppning och dressyr. Anmälningsavgiften är 1 200:-/lag och då ingår en obligatorisk lagledarutbildning. Anmäl helst alla lag från klubben samtidigt oavsett om det är ponny eller häst, dressyr eller hoppning. Ang. på inbetalningen hur många lag och vilka discipliner det avser. Lag skall starta i samtliga omgångar för att kunna få slutplacering i resp. division. 

Anmälan till respektive omgång görs på sedvanligt sätt direkt till arrangören. På anmälan anges följande: Klubb, gren samt lagledare med adress, telefon, email, och preliminär laguppställning.

Lagsammansättning

 

Lag skall bestå av tre eller fyra ekipage, varav de tre bästas resultat räknas. Om laget består av fyra ekipage måste det innehålla ponnyer från minst två kategorier.

Det är tillåtet att i aktuell serieomgång med final låna en (1) ryttare från en klubb som saknar eget lag i samma serie. Denne ryttare tävlar individuellt för sin ordinarie klubb. Lån av ryttare enligt ovan ska tillstyrkas av ordförande i de båda berörda klubbarna samt skriftligt tillställas respektive distrikt (för Div. I och II) innan anmälningstidens utgång för respektive omgång. Deltagande klubb äger rätt att ändra sammansättningen på laget vid varje tävlingsomgång. Ryttare

Division I och II

Ryttare får, om klubben har två lag, deltaga med en häst per lag. 

Ryttare får inte tävla i ridsportsallsvenskans olika serier för mer än en klubb under samma kalenderår. (Undantaget ryttare som lånats ut av sin moderklubb.)

Häst

 

Häst får endast starta en gång i ett lag. Häst får ej starta i samma omgång i allsvenskans olika divisioner. 

Brott mot dessa bestämmelser medför uteslutning av laget. Efter stadigvarande ryttarbyte är det dock tillåtet att starta samma häst i alla omgångar i div. II. 

Lektionshäst som startat i högre division får starta i alla omgångarna i lägre division med annan ryttare. 

Vid hoppning tillåts 6-årig unghäst endast starta om den kvalificerat sig, d.v.s. genomfört 2 felfria ritter i avd. B i samma klass eller högre, med aktuell ryttare.

Allmänt

 

Allsvenskan med elit, div. I, och div. II rids kalenderårsvis. 

Resultat på samtliga startande i klassen skall skickas in till kansliet snarast 3 dgr efter genomförd tävling.    

  

Priser

 

Priser till totalsegrande lag tillhandahålles av Gotlands Ridsportförbund och delas ut påg GRFs årsmöte, vandringspris och minnespris.

Priser i de 3 omgångarna tillhandahålles av respektive arrangör. Obligatoriska priser som bör delas ut är rosett, plakett och blommor, valfritt för klubbarna att dela ut ytterligare pris. 

Poängberäkning

 

Vid varje omgång erhåller lagen poäng. Segrande lag erhåller poäng lika med antalet i första omgången startande lag plus ett, andraplacerade lagets poäng är lika med antalet i första omgången startande lag minus ett.

Exempel: 10 startande lag i första omgången ger en poängskala vid varje omgång på 11p, 9p, 8p, 7p, 6p, 5p, 4p, 3p, 2p och 1p. Om två eller flera lag i omgång 1 - 3 slutar på samma poängsumma, blir lagen lika placerade. 

Om i hoppning efter tre omgångar två eller flera lag slutar på samma poängsumma avgör inbördes resultat i sista omgången. Om inte detta kan skilja lagen åt avgör antal fel i de tre grundomgångarna. Om ej heller detta skiljer lagen åt, placeras det lag före, vars näst sämst placerade ryttare erhållit lägsta antal fel i sista omgången. OBS! I division 1 och 2 har sista omgången i hoppning en koefficient på 1.5.

I lagtävlan skall startanmält ekipage som finns på tävlingsplatsen räknas som startande.

Division 2 – Hoppning Div. II-serier administreras av distriktsförbunden och är en fristående serie och utgör inte kval till div. I.

Omgång 1 och 2: 1,00-hoppning bed. A:1a Omgång 3: 1,10-hoppning bed. A:1a. 

För att få starta i div. II i hoppning eller dressyr så får man inte ha placering i 1,30 innan första deltävlingen. Start eller placering under seriens gång räknas inte.

Höstens omgångar går hos:

Omg. 1 1.00

 

 

Omg. 2 1.00

Omg. 3 1.10

 

 

 

 


Senast uppdaterad: 2019-02-21

Ladda ner mer information

  1. RAS regler hoppning

Sponsorer

Annons