Grönt kort

2010-11-24

Är du intresserad av att ta Grönt kort kontakta kansliet: 0498-20 70 69 eller ridsport@gotsport.se

Från 1 januari 2011 är det nytt material och nytt upplägg för Grönt kort.

Nytt för 2011 är att alla upp till och med 18 år ska delta i en obligatoriskt Grönt kort kurs. Barn som är 12 år och yngre ska delta tillsammans med en förälder/ målsman eller annan myndig person som tar det gröna kortet, och sedan följer med vid tävlingar. Målsman/annan vuxen som idag inte har Grönt kort skall delta i kursen och ta Grönt Kort samt ansvarar därför för barnet och dess handlingar under tävling. Från och med 13 års ålder måste ryttaren gå kursen själv.

Ansvarig i föreningen

På Gotland kommer vi att utse 3-4 st. Grönt kort ansvariga. De ansvariga måste ha en god kunskap om hästar, hästhantering, hästens beteende, säkerhet samt ha stor kunskap och erfarenhet av tävling inom ridsporten.
Du som Grönt kort ansvarig ska också vara en bra förebild och en pedagogisk ledare.

En godkänd Grönt kort ansvarig ska vara utbildad av ett av Svenska Ridsportförbundets distrikt. Det är föreningen som är ansvarig för att anmäla Grönt kort ansvariga till distriktets kurser. Utbildningsmaterialet, upplägget och handledningen är ny, så även du som tidigare varit aktiv som utbildare ska gå utbildningen för att fortsätta vara aktiv som Grönt kort ansvarig. Fram till den 1 januari gäller dock de ”gamla” reglerna och proven.

Utbildningen går igenom deltagarmaterialet, handledningen samt det stödmaterial man som ledare kan använda. Deltagarna får uppslag på hur de kan lägga upp utbildningen samt vilka kunskaper som krävs som Grönt kort ansvarig för att kunna genomföra utbildningens olika steg.  Om man som Grönt kort ansvarig saknar vissa kunskaper rekommenderar vi att man tar hjälp av ridlärare eller tränare vid genomförande av till exempel ”häst vid hand”. Det är dock du som är Grönt kort ansvarig som ska se till att kursen genomförs enligt den plan och de krav som finns.

Målet med Grönt kort

Målet med det nya upplägget och materialet är dels att höja säkerheten på tävlingsplatserna men också att ge ryttare och föräldrar mer kunskap och göra det roligare att tävla. Med Grönt kort kursen vill vi skapa ett forum för samtal kring etik, moral, vett och etikett, samt regler och allmän hästkunskap. Vi vill betona ”code of conduct” och vill att alla som genomgått kursen har en likvärdig kunskapsgrund att stå på och på så sätt vara bra förberedda inför tävling.

Vad krävs för att få gå en Grönt kort kurs?

För att deltaga i en Grönt kort kurs måste man ha vissa förkunskaper.  Ryttaren ska med en god sits på ett säkert sätt, balanserat och följsamt rida hästen i samtliga gångarter (inkluderat sadling, tränsning, visitering).

Exempel på prestation som motsvarar det kravet är:

  • Genomfört och godkänt Märke 3
  • Fullföljt en start i någon av grenarnas lägsta tävlingsklass på klubbtävling
  • Ridit en bana med fyra hinder, bestående av rättuppstående, stigsprång och oxer. Banan ska hoppas i galopp, dock får ryttaren bryta av och fatta ny galopp om så behövs.
  • Fullföljt ett Ryttartest eller Dressyrryttartest på klubbtävling
  • Eller motsvarande exempel som ovan i någon av ridsportens grenar

Uppsuttna krav gäller dock inte målsman, det är ryttarens ridkunskap som skall intygas.
Ridkunskapen intygas av lägst Ridlärare Level 1 eller C-tränare.

Det är också viktigt att deltagarna har förkunskaper kring häst och hästhantering. Den baskunskap som finns samlad på www.ridsport.se/hästkunskap är en bra grund för deltagarna.


Registrering av nya och ”gamla” Grönt kort

De som går den nya Grönt kort kursen kommer under kursens gång att registrera sig i TDB. Den Grönt Kort ansvarige i rapporterar efter genomförd kurs och slutlig avstämning uppgifter till distriktet på vilka personer som klarat det Gröna kortet. Distriktet registrerar därefter en ”Grönt kort markering” i TDB. Avgiften för registrering är på 50 - 100 kr/person. (50:- för nya kort och 100:- för borttappat kort).

De som idag har Grönt kort men inte har licens måste kontakta distriktets kansli för att få motsvarande markering. Den personen måste dock vara registrerad i TDB innan markering kan ske. Kontakta ditt distrikt för att få mer information om hur det går till för att få markeringen.


För er som förening och genomförare av Grönt kort kursen

Den nya grönt kort kursen innehåller 18 timmar som kan fördelas på till exempel sex tillfällen à tre timmar, alternativt en helgkurs. Ett av kurstillfällena är praktiskt och ska genomföras i stallmiljö. Utöver kursen tillkommer en slutlig avstämning/slutprov.

Kursen är indelad i sju olika delar och en bok har tagits fram som kursmaterial för deltagarna. Alla deltagare ska få boken i samband med sin kurs. Boken kan beställas genom att klubben/Grönt kort ansvarige kontaktar sin SISU konsulent eller distriktets kansli. Boken är framtagen i samarbete mellan SvRF och SISU Idrottsböcker. Den finns att beställa på www.idrottsbokhandeln.se Tips och information om upplägg kommer att ges på utbildningen för Grönt kort ansvariga i föreningen.

Litteratur – Bok och NY mobilanpassad webbplats

Boken Grönt kort används som kurslitteratur och där man nu som komplement även tagit fram en mobilanpassad webbplats som med fördel kan användas i utbildningen. Webbplatsen innehåller det mesta som finns i boken men även ett femtontal filmer samt olika självtester. I filmerna följer man ett tävlingsekipage under en tävlingsdag. Testerna innehåller frågor om SvRF organisation, tävlingsfrågor i ridsportens grenar samt frågor om hästen. Deltagaren kan välja att göra testerna före-, under- och efter sin utbildning.


Har du frågor kontakta Elisabeth på kanslit tfn. 0498-20 70 69.

  SvRf 

Sponsorer

Annons