Aktivitetskalender - Mittsvenska Ridsportförbundet

Aktivitetskalender

Nedan finner du information om utbildningar och även möten inom Mittsvenska Ridsportförbundet.

2018

JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC 

 

 

Januari
   Anm Ansv
7 Styrelsemöte (tfn)   MRF
9 Möte Tävlingssektionen (tfn)   MRF
10 Möte Utbildningssektionen (tfn)   MRF
13-14 Förberedande Ridledarkurs,SFRK

MRF
14 Rep kurs för hoppdomare/ÖD, Härnösand  

MRF

19-20 Föreningskonferens   MRF

     
Februari

   
3-4 Banbyggarutbildning D2, Sundsvall   MRF
4 Rep.kurs hoppdomare & ÖD; Västerbotten   VRF
8 Möte Tävlingssektionen (tfn)   MRF
10-11 Rep.kurs hoppdomare & ÖD; Svärdsjö   GRF
11 Styrelsemöte (tfn)   MRF
17-18 Rep.kurs Dressyrdomare, Sussie Rudholm   GRF
17 Grönt kort handledarutbildning, Sundsvall   MRF
18 DUS Årsmöte   MRF
18 Styrelsemöte (tfn)    
 
   
25 Tävlingsledarutbildning, Sundsvall - FLYTTAD   MRF
Mars      
1 Möte Tävlingssektionen (tfn)    
4 Basutbildning, Härnösand   MRF
4 Rep.kurs Överdomare Dressyr, -FLYTTAD   MRF
7 WE-Clinic Sundsvalls Fältrittklubb   SFRK
11 Årsmöte   MRF
 18 Tävlingsledarutbildning, Sundsvall    MRF
18 Ridlärar och tränarkonvent i Umeå    SvRF
April      
10 Dressyrclinic med Elisabet Lundholm, THF   MRF
11 Fortbildning Dressyr, Elisabet Lundholm, THF   MRF
 2-6 Ridledarutbildning del 1 - INSTÄLLD   MRF
15 Repkurs Överdomare Dressyr, Härnösand   MRF
22 Möte Tävlingssektionen (tfn)   MRF
26 Tränarfortbildning Gretzer & Carlsson; Gävle   GRF
29

Workshop/utbildning i sekretariat/Equipe

  MRF

Maj

     
17 Möte Tävlingssektionen (tfn)   MRF
29 Basutbildning Östersund- INSTÄLLD   MRF

Juni


   
19  Möte Tävlingssektionen (tfn)   MRF
17 juni-1 juli Ridledarutbildning del 2 - INSTÄLLD   MRF

Juli

Semesterstängt på kansliet  

 

3 Möte Tävlingssektionen (tfn)    

Augusti


 

September


 
8-9 FU1-Ledarutbildning, Bollnäs   GRF
11 Nätverksträff för ridskolechefer, Härnösand   MRF
18 Basutbildning, Härnösand   MRF
22-23 Förberedande ungdomsledarkurs FULK   MRF
29 Ryttarutveckling nivå 2, träff 1   MRF
29 Ridskolemästerskapet   MRF
Oktober
 
 6-7 ULK I   MRF
 13 Basutbildning, Bräcke Ridklubb   MRF 
 16-17 Tränarfortbildning   MRF
27 Gröntkorthandledarutbildning Jämtland   MRF
28 Equipeutbildning Jämtland   MRF
27-28 Ryttarutveckling nivå 2, träff 2 Timrå   MRF
November
 
3-4 Förberedande ridledarkurs, Sundsvall   MRF
3-4 Ryttarutveckling nivå 2, träff 3 Härnösand   MRF
10  Tävlingskonferens   MRF
17-18 ULK II   MRF
19 Ridlärardag, Sundsvall   MRF
20 Ridlärardag, Östersund   MRF
24-25 Ryttarutveckling nivå 2, träff 4 Timrå   MRF
December      
1-2 ULK III   MRF
8 Ryttarutveckling nivå 2, träff 5 Härnösand   MRFSaknar du någon utbildning eller har frågor är du alltid varmt välkommen att kontakta kansliet på tfn 070-556 29 19 eller e-post.

Vi lägger även in lite andra utbildningar i närområdet som vi anser kan vara av stor vikt för er i distriktet.

DS=Distriktsstyrelsen
TS=Tävlingssektionen
US=Utbildningssektionen 

MRF = Mittsvenska Ridsportförbundet

GRF= Gävleborgs Ridsportförbund
VRF= Västerbottens Ridsportförbund
NRF= Norrbottens Ridsportförbund
DUS= Distriktets ungdomssektion
CUS= Centrala Ungdomssektionen
SvRF= Svenska Ridsportförbundet


Senast uppdaterad: 2018-08-15

Sponsorer

Annons