Aktivitetskalender

Nedan finner du information om utbildningar och även möten inom Mittsvenska Ridsportförbundet.

2018

JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC 

 

 

Januari
   Anm Ansv
7 Styrelsemöte (tfn)   MRF
9 Möte Tävlingssektionen (tfn)   MRF
10 Möte Utbildningssektionen (tfn)   MRF
13-14 Förberedande Ridledarkurs,SFRK

MRF
14 Rep kurs för hoppdomare/ÖD, Härnösand  

MRF

19-20 Föreningskonferens   MRF

     
Februari

   
3-4 Banbyggarutbildning D2, Sundsvall   MRF
4 Rep.kurs hoppdomare & ÖD; Västerbotten   VRF
8 Möte Tävlingssektionen (tfn)   MRF
10-11 Rep.kurs hoppdomare & ÖD; Svärdsjö   GRF
11 Styrelsemöte (tfn)   MRF
17-18 Rep.kurs Dressyrdomare, Sussie Rudholm   GRF
17 Grönt kort handledarutbildning, Sundsvall   MRF
18 DUS Årsmöte   MRF
18 Styrelsemöte (tfn)    
 
   
25 Tävlingsledarutbildning, Sundsvall - FLYTTAD   MRF
Mars      
1 Möte Tävlingssektionen (tfn)    
4 Basutbildning, Härnösand   MRF
4 Rep.kurs Överdomare Dressyr, -FLYTTAD   MRF
7 WE-Clinic Sundsvalls Fältrittklubb   SFRK
11 Årsmöte   MRF
 18 Tävlingsledarutbildning, Sundsvall    MRF
18 Ridlärar och tränarkonvent i Umeå    SvRF
April      
10 Dressyrclinic med Elisabet Lundholm, THF   MRF
11 Fortbildning Dressyr, Elisabet Lundholm, THF   MRF
 2-6 Ridledarutbildning del 1 - INSTÄLLD   MRF
15 Repkurs Överdomare Dressyr, Härnösand   MRF
22 Möte Tävlingssektionen (tfn)   MRF
26 Tränarfortbildning Gretzer & Carlsson; Gävle   GRF
29

Workshop/utbildning i sekretariat/Equipe

  MRF

Maj

     
17 Möte Tävlingssektionen (tfn)   MRF
29 Basutbildning Östersund- INSTÄLLD   MRF

Juni


   
19  Möte Tävlingssektionen (tfn)   MRF
17 juni-1 juli Ridledarutbildning del 2 - INSTÄLLD   MRF

Juli

Semesterstängt på kansliet  

 

3 Möte Tävlingssektionen (tfn)    

Augusti


 

September


 
8-9 FU1-Ledarutbildning, Bollnäs   GRF
11 Nätverksträff för ridskolechefer, Härnösand   MRF
18 Basutbildning, Härnösand   MRF
22-23 Förberedande ungdomsledarkurs FULK - Inställd   MRF
29 Ryttarutveckling nivå 2, träff 1   MRF
29 Ridskolemästerskapet   MRF
Oktober
 
13 Basutbildning, Bräcke Ridklubb   MRF 
16-17 Tränarfortbildning   MRF
27 Gröntkorthandledarutbildning Jämtland   MRF
28 Equipeutbildning Jämtland   MRF
27-28 Ryttarutveckling nivå 2, träff 2 Timrå   MRF
November
 
3-4 Ryttarutveckling nivå 2, träff 3 Härnösand   MRF
10  Tävlingskonferens   MRF
17-18 ULK 1   MRF
19 Ridlärardag, Sundsvall   MRF
20 Ridlärardag, Östersund   MRF
24-25 Ryttarutveckling nivå 2, träff 4 Timrå   MRF
December      
8 Ryttarutveckling nivå 2, träff 5 Härnösand   MRFSaknar du någon utbildning eller har frågor är du alltid varmt välkommen att kontakta kansliet på tfn 070-556 29 19 eller e-post.

Vi lägger även in lite andra utbildningar i närområdet som vi anser kan vara av stor vikt för er i distriktet.

DS=Distriktsstyrelsen
TS=Tävlingssektionen
US=Utbildningssektionen 

MRF = Mittsvenska Ridsportförbundet

GRF= Gävleborgs Ridsportförbund
VRF= Västerbottens Ridsportförbund
NRF= Norrbottens Ridsportförbund
DUS= Distriktets ungdomssektion
CUS= Centrala Ungdomssektionen
SvRF= Svenska Ridsportförbundet


Senast uppdaterad: 2018-10-10

Sponsorer

Annons