Återbetalning av avgifter till medlemsföreningar

2019-02-04

Viss återbetalning av 2018 års licenskostnader och medlemsavgifter samt en sänkning av distriktets 10-krona

Styrelsen för Mittsvenska Ridsportförbundet har beslutat att återbetala delar av licenskostnader och medlemsavgifter till föreningar för året 2018 då resultat visar på ett överskott.

Alla områden inom Mittsvenska Ridsportförbundet håller strikt kostnadskontroll. Det vardagsrationaliseringsarbete som varit förbundets fokus det senaste året har såväl minskat kostnader som ökat intäkter. Återbetalningarna är av tillfällig karaktär men vi ser det som viktigt att klubbarna i vårt distrikt ska få så låga avgifter som möjligt. Våra utbildningar har varit välbesökta och av hög kvalitet och det befarade minskade tävlandet har inte inträffat i så stor utsträckning som vi budgeterat för.

Återbetalning med 5 kr per medlemsavgift (årsavgift 30 kr), minimiavgiften sänks från 1650 kr till 1375 kr samt återbetalning på licenskostnaden med 15 kr (årsavgift 135 kr). Återbetalningen kommer att ske på årets fakturering av 2019 års avgifter som en sänkning av kostnaden.

Sänkningen av distriktets 10-krona vid tävlingsstart kommer att sänkas from 2019 till 5 kr och nu även innefatta nationella starter. Detta efter önskemål vid tävlingskonferensen i november. 

Ridsporten Vill

Ridsportens idéprogram.

Läs mer

Med ridsporten mot framtiden

Vill du/ni utvecklas?

Läs mer

Sponsorer

Annons