Information från Mittsvenska RF valberedning

2019-01-15

Valberedningens arbete har påbörjats och arbetas nu intensivt inför årsmötet söndagen den 3 mars. Nedan följer en redogörelse för vilka som avböjt omval, samt vilka som är valbara. Vi vill informera om att nomineringen till distriktsstyrelse, sektioner, revisorer och valberedning är öppen.

Här finner ni vår nomineringsblankett.

Nomineringen skickas till Britt-Marie Ågren

Här finner Ni vår information med valbara och de som avböjt omval!

Vad innebär det att ingå i Mittsvenskas styrelse eller sektion

Sista dag att nominera är: fredag den 8 februari.

Vänliga hälsningar valberedningen i Mittsvenska RF


Maria Enquist

Ridsporten Vill

Ridsportens idéprogram.

Läs mer

Med ridsporten mot framtiden

Vill du/ni utvecklas?

Läs mer

Sponsorer

Annons