Ridledarutbildning 2018

2017-09-13

Ridledarkursen planeras att genomföras i distriktet under sommaren 2018.

Vägen till ridläraryrket kan börja med ridledarkursen. Ridledarkursen arrangeras av distrikten och Mittsvenska planerar att genomföra kursen vartannat år. Kursplanen är fastställd av Svenska Ridsportförbundet och är lika för alla distrikt. Kursen skall ge insikt i ridläraryrket och efter genomgången kurs skall eleven under handledning kunna leda grundläggande lektioner i ridning och i teoretiska ämnen i anslutning till ridlära och hästkunskap.

Behörighet till kursen:
Eleven skall under året uppnå minst 18 års ålder
Genomgått ungdomsledarkurs
Avlagt godkänt ridprov 
Genomgått basutbildningen

Distriktets aktuella kurser för Ungdomsledarutbildning och basutbildning:

 Inbjudan ULK HT 17och Inbjudan basutbildningen 

Föreningar har möjlighet att söka idrottslyftsbidrag om 5 000kr/p för ridledarkursen som ett av sina projekt. 

Mer information om datum och ev ridprov kommer.

Frågor? Kontakta distriktet: mittsvenska.ridsport@jhidrott.rf.se


Maria Hartelius

ULK

Läs mer

Ridledare

Läs mer
sisu

Sisu

Läs mer

Sponsorer

Annons