Från föreningshelgen!

2012-12-05

Här nedan följer länkar till minnesanteckningar från några av seminarierna som var under föreningshelgen i oktober

Under helgen diskuterades många ämnen under korta pass - önskemål fanns hos deltagarna om fortsättning/uppföljning för att kunna utveckla ämnesområdena. Detta kommer vi försöka genomföra under kommande år.

Här nedan följer minnesanteckningar från seminarierna

Medlemsvård

Tänka framåt/Tänka nytt

Sponsorer

Annons