Sök våra utbildningar

Här kan du söka efter utbildningar inte bara i vårt län utan i hela landet! SCROLLA NERÅT så ser du alla Norrbottens RFs utbildningar (för kommande år) som är inlagda i utbildningsmodulen.

Obs - När du anmäler dig till kurs - Programmet kan tyvärr bara hantera EN avgift, kommer det upp en annan avgift när du anmäler dig (än det alternativ du anmält dig till) - bara bortse i från den summan! Prisuppgifterna i kursinformationen är de som gäller.

NYTT! Du måste skriva in ALLA siffror i ditt födelsenummer - även de två första, annars går du inte att notera som anmäld!!! 

När du anmäler se till att du inte missar något steg - du skall t.ex GRANSKA uppgifterna och därefter SKICKA IN anmälan. Innan detta är din anmälan inte registrerad. Du får även ett TACK meddelande direkt på webben och en BEKRÄFTELSE (att vi mottagit din anmälan) via mail!

I september 2014 fastställde Svenska Ridsportförbundets styrelse att det från och med 2015 ska vara ett krav att deltagare på Svenska Ridsportförbundets grund- och fortbildningar ska vara medlemmar i förening ansluten till förbundet.
Deltagare i grund- och fortbildning ska vid anmälan uppge vilken förening de är medlemmar i.

Sökresultat

Sortera på: Titel | Datum

Ungdomsledarkurs 1-3

Utbildning för dig som vill leda andra

Ungdomsledardutbildningen är en ledarutbildning som vänder sig till dig som vill vara med och stödja barn och ungdomsverksamhet i sin förening.

Kontaktperson: Carina Sundström Datum: 2018-11-24 - 2019-02-24 Plats: Scandic Hotell, Luleå Mer information på kurssidan
Anmäl dig direkt

Tävlingskonferens

Distriktets tävlingssektion kallar till årets Tävlingskonferens där vi vill möta samtliga klubbar som ska arrangera inbjudningstävling eller tävlingar av högre status inom distriktet under 2019 (eller arrangörer som funderar på ett framtida tävlingsarrangemang). Mötet ger oss en möjlighet att tillsammans planera och på så sätt utveckla tävlingsverksamheten inom vårt distrikt. Vi kommer även att ta upp nyheter och förändringar inför den kommande tävlingssäsongen.

Minst en representant från varje arrangörsklubb måste närvara!

Inga avvikelser från detta kommer att godtas. Vi vill ha med personer som är aktiva och med mandat att representera tävlingssektionen för respektive klubb! De representanter som utses ska ha mandat att till exempel kunna flytta en tävling till en annan helg om detta krävs för tävlingsverksamheten i distriktet. Se därför till att klubben har ”reserver” som kan rycka in på kort varsel om tilltänkt/tilltänkta deltagare skulle bli sjuk/utebli. De som representerar sin klubb ska även ha mandat från klubben att inlämna en skriftlig röst (med motivering) inför nomineringen av Årets Tävlingsarrangörsklubb. Den klubb som inte har med en representant på konferensen kommer inte att beviljas som arrangör eller medarrangör på tävlingar under hela år 2019! 

Om man så önskar så kan man istället för att anmäla sig under ovanstående dag anmäla sig till Föreningskonferensen som är två dagar - ange då att du önskar delta på tävlingskonferensen lördag. Läs mer om Föreningskonferensen i utbildningsmodulen.


Kontaktperson: Carina Sundström Datum: 2018-11-24 Plats: Scandic Hotell, Luleå Mer information på kurssidan
Anmäl dig direkt

Föreningsutveckling - tema Ridsport 2025


Nu samlar vi länets klubbar till en eventuellt två utbildningsdag(ar)!

Kom för inspirerande diskussioner och erfarenhetsutbyte med andra klubbar/styrelser. På lördag kväll ingår en gemensam middag tillsammans med deltagare från Tävlings-arrangörsträffen (som är på Scandic samma dag). Du kan välja att delta en eller två dagar. Tvådagarskonferensen är KRAFTIGT SUBVENTIONERAD med Idrottslyftsmedel från SvRF samt distriktets egna medel.

Vi vänder oss i första hand till dig är verksam i en förenings styrelse, kommitté eller arbetsgrupp men även anställda och övriga intresserade från klubben. Det spelar ingen roll om du är ung eller gammal, erfaren eller oerfaren.

Tid lördag kl 10.00-18.30, söndag kl 9.00-13.00. Vi avslutar med lunch för den som vill.

Kontaktperson: Carina Sundström Datum: 2018-11-24 - 2018-11-25 Plats: Scandic hotell, Luleå Mer information på kurssidan
Anmäl dig direkt

Sponsorer

Annons