Regionsträff - Luleå

Syftet med dagen är att lyfta gemensamma, aktuella frågor och ha ett erfarenhetsutbyte mellan föreningarna.

Vi kommer även att jobba med delar ur materialet Vår Ridklubb (här kan du läsa mera om materialet http://www.ridsport.se/RidklubbRidskola/VarRidklubb/  - vilka delar vi arbetar med kan variera lite mellan de olika regionerna beroende på önskemål från deltagarna. Dagen är även tänkt som ett startskott för fortsatt arbete med materialet i föreningen.

Vår förhoppning är att föreningarna skall skicka så många från styrelsen som möjligt till dessa dagar. Kan man inte vara med på en ort är man välkommen att delta vid något av de övriga datumen.

De huvudrubriker som finns i materialet är:

1. Ridsporten i Sverige

2. Utbudet att använda i föreningen

3. Planera din verksamhet

4. Vi och omvärlden

5. Skapa engagemang och dialog

6. Medlem i fokus

7. Hur fungerar demokratin?

8. Styrelsearbetet

9. Stadgar

10. Kunskap i hästväg

11. Samarbete

12. Värdskap

Sista anmälningsdag måndag 13 november.

Kursledare: Carina Sundström

Sponsorer

Annons