Ungdomsledarkurs 1-3

Utbildningen arrangeras av distrikten under minst sex utbildningsdagar per år. Därefter kan man gå vidare till ett centralt arrangerat fördjupningssteg. Utbildningen är vanligen fördelad över tre helger, sex dagar. Det ges hemuppgifter mellan de olika stegen som kunskapsmässigt bygger på varandra. Den fjärde och fristående kursen arrangeras centralt, med upptagningsområde över hela landet.

Medlemmar i föreningar anslutna till SvRF är välkomna att söka. Anmälan skall ske via klubbens utbildningsansvariga. Klubben är ansvarig för anmälan.

ÅLDER:
Rek ålder 16 år (minimiålder 15 år)

KURSAVGIFT:
5.250 kr för samtliga kurssteg (1.750 kr/kurs). 

ÖVRIGT:
I kursavgiften ingår ledararvode, helpension, kurslitteratur samt reseersättning (samåkning eller buss/tåg förutsätts. Reseersättning utgår ej för deltagare från annat län.)

MÅL:
Att få insikt i barn och ungdomars utveckling och därmed få förståelse för barns- och ungdomars beteende i olika situationer.

  • Att kunna planera och genomföra aktiviteter och utbildningar i klubbens barn- och ungdomsverksamhet.
  • Att få förståelse för hur viktigt säkerheten är i samband med hästar och ryttare.
  • Att ge deltagarna förutsättningar för att kunna arbeta aktivt i föreningsverksamheten i klubben.

Vid frågor om ungdomsledarutbildningen kontakta Carina Sundström cas.birca@telia.com eller tel 070-658 27 19

Sista anmälningsdag är onsdagen den 18 oktober.

Observera också att alla kursstegen är att anse som EN utbildning - betalningsansvaret gäller alltså för SAMTLIGA kurssteg oavsett orsak till avhopp. Som anmälare - försäkra dig därför om att anmäld deltagare har möjlighet att närvara vid SAMTLIGA kurssteg innan du anmäler. Om inte utbildningen är påbörjad har klubben rätt att sätta in annan lämplig person på platsen.


OBSERVERA
att klubben hade möjlighet att söka pengar (3.000 kr/deltagare) till ULK via Idrottslyftet! Ansökningstiden för 2017 har gick ut den 30/6. Har ni missat möjligheten - kontakta SISUs Petra Mörtsjö för alternativa finansieringsmöjligheter.


Kursledare: Anna Tegelid

Sponsorer

Annons