Fortbildning instruktörer

Kursen vänder sig till yrkesverksamma ridlärare på ridskolor i Norrbotten. Helst med Level-utbildning. I mån av plats kan andra (även ej ridlärare/ridledare) beredas plats.

Kursplats: Piteå Ridklubb.

SISTA ANMÄLNINGSDAG 10 september!

OBSERVERA att anmälan gäller samtliga tre kurstillfällen. Anmälan är bindande - vid eventuellt bortfall (oavsett orsak) debiteras kursavgiften om inte reserv kan sättas in.

Tillägg 15 september - möjligheten att anmäla via modulen är stängd men det kan finnas reservplatser på kurserna - kontakta Carina cas.birca@telia.com eller Eva-Lena ridskolechef@prk.nu om du är intresserad av plats vid något tillfälle

Kursledare: Maria Eriksson

Sponsorer

Annons