God hästvälfärd och Säker Hästhantering!

2011-03-15

Regionalt lärprojekt
En regional samverkan för en god hästkultur, hästvälfärd och säker hästhantering
Östergötlands Ridsportförbund har under året varit ett av fyra distrikt som arbetat med regionalt lärprojekt inom SVRF. I vårt fall har Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) varit samarbetspartner.

En satsning har gjorts på utbildningar på olika nivåer för att stärka hästkunnandet och att locka fler medlemmar till klubbarna och ridskolorna.

Vi har arbetat med tre utbildningspaket i projektet, ett för nyblivna hästägare, ett riktat till personer som hyr ut stallplatser och ett som riktar sig till allmänheten.

”Att ha häst” – kurser

Där målgruppen var barn/ungdomar och deras föräldrar. Fokus har legat på hästen funktion, och behov samt säkerhet. Kurserna har arrangerats i samarbete med några av distriktets ridskolor. I upplägget har också en handledarutbildning för ridskolornas ridlärare ingått.

Stalluthyrarkurser
Kursen för stalluthyrare handlade om säkerhet, hästens funktion och behov samt ansvars- och försäkringsfrågor. I utbildningen medverkade förutom ÖRF och LRF även Agria och Länsförsäkringar.

Gårdsvandringar med hästdoft

ÖRF har deltagit vid ”gårdsvandringar” som LRF arrangerat på gårdar i distriktet och ansvarat för en station som handlat om hästar. Temat har varit säker barnverksamhet och många av aktiviteterna har varit anpassade för barn som ex. käpphäst tillverkning, märkestagning mm. Andra aktiviteter har varit tipspromenad och föreläsningar.

Manualer
Manualer har tagits fram för de olika delarna i projektet som andra ridsportdistrikt ska kunna använda för att själva kunna genomföra motsvarande arbete.

Här kan du läsa hela projektrapporten samt alla manualer.

Sponsorer

Annons