NORF tar täten!

2012-03-24

Ridsportens Ledstjärnor är Värdefullt!

I helgen träffades NORF:s (Norrköpingsortens Ryttarförening) styrelse och SISU Idrottsutbildarna på Fredgagården i Norrköping för att börja jobba med ”Ridsportens ledstjärnor är värdefullt”.

Under helgen har NORF:s styrelse lagt ned mycket tid och engagemang med att jobba med verksamhetsidé, värdegrund och vision. De har även påbörjat värdegrundsjobbet med att diskutera fram NORF:s egna ledstjärnor: Vad står vi för och vad vill vi förknippas med för värden?

Under året kommer NORF fortsätta sitt arbete mot att bli "En värdefull ridsportsförening" som är ett projekt tillsammans med Norrköpings kommun. SISU Idrottsutbildarna kommer att stötta projektet.

Sponsorer

Annons