Östra regionen bildar en ridsport allians!

2012-05-31

Den 30 maj startades arbetet med att bilda en ridsport allians mellan ridklubbarna i den östra delen av distriktet.
Efter flera önskemål från ridklubbarna i distriktet bjöd Östergötlands Ridsportförbund och SISU Idrottsutbildarna in till en första träff i SISUs lokaler.
Under kvällen var följande ridklubbar representerade Skogslottens Ryttarförening, Norrköpings Fältrittklubb, Åby Ridklubb, Norrköpingsortens Ryttarförening, Hageby Ridklubb och även Söderköpings Ryttarsällskap.

Klubbarna delades in i små grupper med representanter från olika klubbar och fick frågeställningarna:
 ”Vad finns det för nytta med en Ridsports Allians?” ”Vilka ska vara med i Alliansen?” ”Inom vilka områden ska Alliansen jobba?”

Efter en hel del diskussioner och fika presentera de olika grupperna vad de kommit fram till.
Vilket var allt ifrån erfarenhetsutbyte, kommunkontakt, anläggningar, bidrag, utbildningar, ungdomarna i föreningarna, samarbete, stärka idrotten – ridsport osv osv.

En väldigt lyckad kväll avslutades med att Söderköpings Ryttarsällskap bjuder in till nästa träff i augusti där även ÖRF och SISU kommer att närvara.

Vi kommer även jobba vidare med en mindre allians som är till för de ungdomar som arbetar i ungdomssektionens styrelse. Även den träffen planeras efter sommaren.

Skribent: Ida Kregert Blomstrand

Sponsorer

Annons