Kursanmälan

Sökresultat

Sortera på: Titel | Datum

Ledarkurs för vuxna VULK

Ungdomsledarkurs för vuxna (VULK) är en sammanfattning av Ungdomsledarkurs 1-3. Utbildningen är uppdelad i två steg om totalt fyra utbildningsdagar fördelade på två helger. Mellan stegen delas hemuppgifter ut.

 Mål med kursen:

  • Att stärka och förbättra rollen som ledare

  • Att få insikt i Svenska ridsportförbundets tankar om gott ledarskap 

  • Att kunna planera och genomföra aktiviteter och utbildningar i klubbens barn- och ungdomsverksamhet.

  • Att få förståelse för hur viktig säkerheten är i samband med hästar och ryttare.

  • Att ge deltagarna förutsättningar för att kunna arbeta aktivt i föreningsverksamheten på klubben.

  • Att utveckla en god hästhållning/horsemanship

Ålder: Minimiålder 20 år

Inbjudan

Kontaktperson: Anette Tholf Datum: 2019-02-02 - 2019-03-10 Plats: Linköping Mer information på kurssidan
Anmäl dig direkt

Utbildningsserie ridlärare - psykisk ohälsa

Utbildningsserie om psykisk ohälsa inom ridsporten och hur vi kan upptäcka risker, förebygga men även hjälpa och stödja drabbade idrottare. Föreläsare är Charlotte Järnvall och Helén Nordquist.

Inbjudan

Kontaktperson: Anette Tholf Datum: 2019-02-04 - 2019-02-28 Plats: Idrottens Hus i Linköping Mer information på kurssidan
Anmäl dig direkt

Kurs för säkerhetsansvariga på tävlingsklubben

Kontaktperson: Monica Bergström Datum: 2019-02-15 Mer information på kurssidan
Anmäl dig direkt

Fortbildning för överdomare i dressyr

http://www.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_73520/cf_559/repkurs_-d_dressyr_190216.PDF

Välkomna till den årliga fortbildningen för överdomare
Kontaktperson: Monica Bergström Datum: 2019-02-16 Mer information på kurssidan
Anmäl dig direkt

Equipekurs

http://www.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_73609/cf_559/equipekurs_190217.PDF
Kontaktperson: Monica Bergström Datum: 2019-02-17 Plats: ÖRFs kansli, Linköping arena Mer information på kurssidan
Anmäl dig direkt

Tävlingsledarutbildning

Kontaktperson: Monica Bergström Datum: 2019-02-24 Mer information på kurssidan
Anmäl dig direkt

Sponsorer

Annons