Aktivitetskalender


Utfodra för hästens hälsa och välfärdUTFODRA FÖR HÄSTENS  HÄLSA OCH VÄLFÄRD

Kvalité och analys på vallfoder, foderstat, hullbedömning teoretiskt och praktiskt samt tid för frågor med Cecilia Müller.

Cecilia Müller är docent i fodervetenskap med inriktning häst och arbetar med undervisning och forskning om hästens utfodring och skötsel. Cecilia undervisar på SLU i Uppsala på t ex husdjursagronomprogrammet, djursjukskötarprogrammet och veterinärprogrammet. Cecilias forskning är inriktad på vallfoder till hästar i ett brett perspektiv. En av de forskningsfrågor hon arbetar med är utfodring och bete för hästar med fång, insulinresistens och överhull.

Annons