Smittinfo i länet

2019-03-01

Smittläget i Östergötland.

190314 ingen EHV utanför Linköping

190307 Ingen kvarka i Söderköping

190308 ingen EHV smitta i Mjölby

SVA vill med anledning av det aktuella smittläget uppmana hästägare att se över sina hästars vaccinationsskydd. Om det gått över sex månader sedan sist, kan det vara en god idé att ge årets spruta redan nu. Det har nämligen visat sig att många hästars skydd dalar i slutet av vaccinationsperioden, om man låter det gå 365 dagar.

Vi vill också verkligen påminna om att alltid ställa nya hästar i en isolerad karantän. Allra viktigast är det om hästen rest långt och delat transport med andra. Man bör vidare inte låta någon häst påbörja en lång resa utan att vara vaccinerad mot hästinfluensa, minst grundskyddet med två sprutor. De som exporterar och importerar hästar måste ta ansvar för att aldrig frakta hästar utan skydd mot hästinfluensa.

 En vaccinerad häst får ofta lindrigare symptom än en ovaccinerad, om den blir sjuk.

 

För att alla ska kunna hålla sig uppdaterade rekommenderar vi några sidor här som har rätt och bra information.

Sponsorer

Annons