Årets Ridklubbsstyrelse

Utmärkelsen "Årets Ridklubbsstyrelse" delas ut årligen på Östergötlands Ridsportförbunds årsmöte i mars månad.

Utmärkelsen går till en förening:

  • som har en aktivt arbetande styrelse
  • som arbetar för att medlemmarna ska känna sig delaktiga
  • som har levande styrdokument (målstegen)
  • som har ett samarbete med Östergötlands Ridsportförbund och SISU/ÖIF
  • som har en verksamhet präglad av Ridsportens Ledstjärnor och Code of Conduct

Nominering sker till kansliet senast den 1 februari på "blankett för Årets Ridklubbsstyrelse"

Pristagare utses i samarbete med SISU Idrottsutbildarna

Pristagare:

  • 2016 Skogslottens Ryttarförening
  • 2015 Åkerbo Rid- och Körsällskap
  • 2014 Eda Ryttarsällskap
  • 2013 Norrköpingsortens Ryttarförening

Senast uppdaterad: 2017-05-29

Sponsorer

Annons