Dressyr regler 2018

 

Regler för allsvenskorna, Dressyr i Östergötland 

Gemensamma bestämmelser

Vid all tävling gäller tävlingsreglementet

Obligatoriskt med individuell start i lagklasserna. Ekipage får ej gå nedåt i divisionerna, regeln gäller innevarande år och året innan. Ryttare får endast starta en häst/lag, en ponny per/lag.

Deltagande klubbar skall vara beredda att arrangera en tävlingsomgång.

Klubbar får delta med max två lag

 

Klubblag och allianser

Lagets sammansättning får ändras inför varje omgång. Laget måste rida samtliga omgångar för att kunna placera sig totalt.

I Div I dressyr ponny får inlåning ske, se bestämmelser för ponnyallsvenskan på SvRF:s hemsida

 

Lagsammansättning

Ponny

Lag kan bestå av fyra ekipage där de tre bästa resultaten räknas. Om laget startar med fyra ekipage skall laget bestå av minst två kategorier.

 

Div I ponny har egna regler, se http://www3.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_34746/cf_559/Div_I_Dressyr_ponny_2014.PDF

De två första omgångarna rids i Lagtävlansprogram 2013, finalen i Lätt A:P1.

Rids på regional tävling

Div II ponny

De två första omgångarna rids i Lätt B:1, finalen i Lätt A:1

Rids på lokal tävling

Div III ponny

Lag består av fyra ekipage som rider ryttartest i programmet ”Dressyrryttartest Inledande klass (4ryttare)”. Varje lag gör en start per tävling. Bedömning sker både individuellt och för lag, (alltså två prisutdelningar). Laget har med sig sin poäng till nästa omgång. Vid samma slutpoäng lika placeras lagen.

Final: Om lag hamnar på samma poäng skiljs de åt via finalomgångens resultat, om lagens poäng där är samma, avgör domarna i finalen.

Rids på lokaltävling

 

Häst

Lag består av tre ekipage där alla räknas

Östgötacupen

2 ryttare rider Msv C:1 och en ryttare rider Msv B:3.

Rids på regional tävling under våren

Div II häst

Två ryttare rider Lätt B:2 och en Lätt A:3. Inga koefficienter på ungdomsryttare from 2017

Rids på lokal tävling under hösten

Div III häst

Två ryttare rider Lätt C:2, en ryttare rider Lätt B:1. Inga koefficienter på ungdomsryttare from 2017.

Rids på lokal tävling under våren

 

Zonindelning

Div III på häst rids med indelning i zoner, söder och norr. Vid zonindelning rids de två första omgångarna i respektive zon med en gemensam final där 50 % av lagen från varje zon går till final. Ett lag per klubb kan gå till final.

I övriga allsvenskor rids två omgångar och en final där alla lag deltar. Om zonen har färre än 5 lag vid sista anmälningsdag sammanslås dessa till en.

Domare

Alla omgångar döms av en domare.

(Gäller inte Div III ponny där bedömningen sker i domarkollegium med 2 domare)

 

Priser

Arrangerande klubb delar ut rosetter och plaketter i respektive omgång. Arrangerande klubb bestämmer själva om de vill dela ut ytterligare priser.

Totalplacerade lag efter tre ridna omgångar erhåller priser från Östergötlands Ridsportförbund. Antalet placerade lag enligt TR, dock delas alltid pris ut till de tre bästa lagen i finalen.

 

Poängberäkning

Vid varje omgång erhåller lagen poäng. Segrande lag erhåller poäng lika antalet i första omgången startande lag plus ett, andraplacerade lagets poäng är lika med antalet i första omgången startande lag minus ett. Exp: 10 startande lag i första omgången ger en poängskala vid varje omgång på 11p, 9p, 8p, 7p, 6p, 5p, 4p, 3p, 2p och 1p.

 

Om två eller flera lag i grundomgångarna/finalen erhållit samma poäng vinner det lag som erhållit högsta domarpoäng i omgången. Är även dessa lika avgör resultatet för de likaplacerade lagens sämsta ryttare i omgången. Om lagen fortfarande är lika placerade äger omridning omedelbart om.

 

Anmälan

Sista anmälningsdag till Div III häst och ponny samt Div I ponny och Östgöta Cupen ska vara kansliet till handa senast den 15 januari. Faktura skickas ut. Dubbel avgift tas ut per lag from den 16 januari.

Till Div II häst och ponny är sista anmälningsdag till kansliet 1augusti. From 2 augusti tas dubbelavgift ut

 

Anmälan som är gjord till distriktet är bindande och laganmälningsavgift för omgång 1-3 skall betalas till respektive arrangör även om laget inte kommer till start. Anmälningsavgift på 500,- till distriktet samt 500,- till arrangören.

Anmälan enligt proposition skall göras till varje arrangör.

 

 

 

Resultatredovisning

Lagresultat med uträknade poäng skall skickas till kansliet och övriga arrangörer direkt efter tävlingsomgången för att kunna anslås på tävlingsplatsen samt på ÖRF:s hemsida

 

 

 

 

 


Senast uppdaterad: 2017-11-15

Sponsorer

Annons