FOTO: ROLAND THUNHOLM

Hoppning regler 2018

Regler för allsvenskorna, Hoppning i Östergötland  

Gemensamma bestämmelser

Vid all tävling gäller tävlingsreglementet. Ekipage får ej gå nedåt i divisionerna, regeln gäller innevarande år och året innan. Ryttare får endast starta en häst/lag, ponny/lag se TR mom. 320. 4-5 åriga hästar får inte delta i avd. A, 6 åriga hästar tillåts starta efter kval enl TR. From 2018 får lagklassen arrangeras som en öppen klass.

 

Deltagande klubbar skall vara beredda att arrangera en tävlingsomgång

Klubbar får deltaga med max två lag

 

Klubblag och allianser

Lagets sammansättning får ändras inför varje omgång. Laget måste rida samtliga omgångar för att kunna placera sig totalt.

I Div I hoppning ponny får inlåning ske, se bestämmelser för ponnyallsvenskan på SvRF:s hemsida

 

Lagsammansättning

Ponny

Div I har separata regler se http://www3.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_34804/cf_559/Mall_f-r_Div_I_Hoppning_ponny_2014.PDF

Lag kan bestå av fyra ekipage där de tre bästa resultaten räknas. Om laget startar med fyra ekipage skall laget bestå av minst två kategorier.

 

Div I ponny

De två första omgångarna rids i Lätt B bed A:1a. Finalen rids i Lätt A bed A:1a. Rids på regional tävling under våren

 

Div II ponny

De två första omgångarna rids i Lätt C bed A: inverkan. Finalen i Lätt C+5 bed A: inverkan, Koeff 1,5 i finalen

Rids på lokal tävling under hösten (0,90.0,80.0,70.0,60)

final (0,95. 0,85. 0,75. 0,65)

 

Div III ponny

De två första omgångarna rids i Lätt D bed A: inverkan. Finalen i Lätt D+5. (0,80.0,70.0,60.0,50) final (0,85. 0,75. 0,65. 0,55)

Rids på lokal tävling under våren

Häst

Lag ska bestå av tre eller fyra ekipage, varav de tre bästas resultat räknas. Lagens sammansättning får ändras inför varje kvalomgång. Inget krav på juniorer from 2018.

 

Div II häst

Rids i 1.00m bed A: inverkan i de två första omgångarna. Final rids i 1,05m. Koeff 1,5 i finalen. Rids på lokal tävling under hösten.

 

Div III häst

Rids i 0,90m bed A: inverkan i de två första omgångarna. Finalen i 0,95 med Koeff 1,5. Rids på lokal tävling under våren

 

Zonindelning

Vid zonindelning rids de två första omgångarna i respektive zon med en gemensam final där 50 % av lagen från varje zon går till final. Ett lag per klubb kan gå till final.

I övriga allsvenskor rids två omgångar och en final där alla lag deltar.

 

Priser

Arrangerande klubb delar ut rosetter och plaketter i respektive omgång. Arrangerande klubb bestämmer själva om de vill dela ut ytterligare priser.

Totalplacerade lag efter tre ridna omgångar erhåller priser från Östergötlands Ridsportförbund. Antalet placerade lag enligt TR dock delas alltid pris ut till de tre bästa lagen i finalen.

 

Poängberäkning

Vid varje omgång erhåller lagen poäng. Segrande lag erhåller poäng lika antalet i första omgången startande lag plus ett, andraplacerade lagets poäng är lika med antalet i första omgången startande lag minus ett. Ex: 10 startande lag i första omgången ger en poängskala vid varje omgång på 11p, 9p, 8p, 7p, 6p, 5p, 4p, 3p, 2p och 1p.

 

Om två eller flera lag i grundomgångarna/finalen erhållit samma poäng vinner det lag som erhållit högsta poäng i omgången. Är även dessa lika avgör resultatet för de likaplacerade lagens sämsta ryttare i omgången. Om lagen fortfarande är lika placerade äger omridning omedelbart om.

 

Anmälan

Sista anmälningsdag till Div III häst och ponny samt Div I ponny ska vara kansliet till handa senast den 15 januari per mail. Faktura skickas ut. Dubbel avgift tas ut per lag from den 16 januari.

Till Div II häst och ponny är sista anmälningsdag till kansliet 1 augusti. From 2 augusti tas dubbelavgift ut

Anmälan som är gjord till distriktet är bindande och laganmälningsavgift för omgång 1-3 skall betalas till respektive arrangör även om laget inte kommer till start. Anmälningsavgift på 500,- till distriktet samt 500,- till arrangören i de två första omgångarna. 500,- i finalen

Anmälan enligt proposition till varje arrangör ska göras.

Resultatredovisning

Lagresultat med uträknade poäng skall skickas till kansliet och övriga arrangörer direkt efter tävlingsomgången för att kunna anslås på tävlingsplatsen samt på ÖRF:s hemsida.


Senast uppdaterad: 2017-11-15

Sponsorer

Annons