Distriktsmästerskap

2018

DM i dressyr, ridhäst 22/9 Heda RK

DM i dressyr, ponny 16/9 Rappestad RK

DM i hoppning, ridhäst 11/8 Nykyrka RK

DM i hoppning, ponny 12/8 Nykyrka RK

DM i ft, ridhäst 1-2/9 Åkerbo RKS

DM i ft, ponny 1-2/9 Åkerbo RKS

DM i Körning september

Distriktsmästerskap i Östergötland  


 

Allmänna Bestämmelser för alla grenar:

I DM får endast ryttare delta som tävlar för en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet och är belägen i Östergötland. När DM i hoppning/ dressyr arrangeras får ingen annan tävling i samma gren anordnas i distriktet.
DM rids på regional tävling
Minst antal starter för att ponnyer ska få en egen kategori enl TR. Understiger antalet starter gränserna slås kategorier ihop, även vad avser Distriktsmästerskap.

Antal placerade enl TR, DM medaljer delas ut i klass/kategori där minst två ekipage startat.

Ryttare med fler än en häst i DM klassen får räkna den bästa hästens resultat.

Det är inte tillåtet att under ett och samma år delta i DM eller JDM i mer än ett distrikt.

 

Lag DM: Varje klubb får endast representeras av ett lag, gäller inte fälttävlan. Laget skall bestå av 3 ekipage. Ponny kan vara av samma kategori. Resultatet från samtliga ekipage räknas.

Endast en häst/ryttare och endast en ryttare/häst. Laguppställning skall anmälas innan klassens början.

 

PRISER

ÖRF står för rosetter, stallplaketter, täcke för segraren, medaljer till de tre främsta placerade i DM-klasserna. I Lag DM delar ÖRF ut rosett, plakett samt medalj

 

DRESSYR

Klasser: Ponny                    Kat B                                   LA:2              

                                            Kat C                                   LA:P1            

                                            Kat D                                   LA:P1                                 

              Häst                      Junior                                 Msv C:2 samt lag DM                              

Senior                                Msv B:4        

Samtliga ska ha möjlighet till en framridningsklass. Arrangören väljer vilket program som ska användas i framridningsklassen.

 

Lag DM i LA:2 för ponny. Lag för ridhäst rider Msv C:2. Inga klubballianser är tillåtna. Om två lag har samma slutpoäng skils de åt via den sämsta ryttarens bästa poäng och därefter omridning.

Priser: Antal plac enligt TR

 

HOPPNING

Klasser: Ponny                    alla Kat                               LA bed A:1a

             Häst                       Junior                                 1.20-1.25 bed A:1a eller A:1b

                                            Senior                                 1.30 bed A:1a eller A:1b

Samtliga ska ha möjlighet att rida fram en klass. Lätt B måste finnas till Lag DM - ponny

 

Lag DM skall ridas i 1,20 för Ridhäst och Lätt B för ponny och bedömningen A:0 eller A:1a.

Beräkning av resultat:

Vid bedömning A:0 räknas felen tillsammans och därefter tiden.

Vid bedömning A:1a sker beräkning beroende på resultatet i grundomgången. Om flera lag slutat på 0 fel efter grundomgången räknas resultatet efter omhoppningen, först antal fel och därefter tiden.

Skulle de främsta lagen ha samma antal fel efter grundomgången skiljs de åt genom tiden och inga resultat från omhoppningen räknas.

Eftersom Lag DM ingår i en i övrigt öppen klass kan vi inte ha omhoppning med icke felfria ekipage

Priser: antal plac enl TR.

FÄLTTÄVLAN

Klasser: Ponny                    upp till 14 år                       P 80              

14-20 år                            P 90 klass

                 Häst    Unga ryttare (upp till 21 år)                  H 100 klass

                                            Senior                                 *

Lag DM rids i valfri klass för ponny respektive häst i de klasser som finns tillgängliga för dagen enl propositionen, (t.ex. 70,80,90 klass på ponny eller debutant, lätt och * på häst). Det är tillåtet med flera lag från samma klubb. Lag består av tre ekipage från samma klubb, inga allianser är tillåtna. Vid likaplacering skiljs lagen åt via TR IV mom 431, lagtävlan.

Priser: antal plac enl TR.

 

KÖRNING

Klasser: Ponny                    Kat 1 (Kat A)                        Lätt  enbet eller par

                                            Kat 2 (Kat B, C, D)              Lätt  enbet eller par

              Häst                                                                  Lätt  enbet eller par

 

Totala resultatet i dressyr – precision – maraton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Senast uppdaterad: 2018-08-16

Sponsorer

Annons