Kurs för verksamma & blivande inverkansdomare

2018-03-15

Nytt försök till utbildning av nya inverkansdomare samt fortbildning för redan verksamma.

Ny utbildningsgång är under beslut, läs mer i inbjudan

Sponsorer

Annons