DUS ledstjärnor

Distriktsungdomssektionens (DUS) värdegrund och riktlinjer för att nå ÖRFs mål

 

 _______________________________________________________________________

Inspirera, Uppmuntra våra ungdomar till större vilja att engagera sig för en aktiv klubb och ett aktivt US. Detta genom att komma på och sprida nya idéer med nya inspirationskällor.

Vägleda, Att vi ska finnas som stöd, så vi kan hjälpa till när de stöter på problem. Detta genom att visa oss på så många platser som möjligt och ta kontakt med dom.

Påverka, Att ha en öppen dialog med våra US för att kunna föra vidare deras önskemål mm. till distriktsstyrelsen och Svenska Ridsportförbundet.


DUS- Distriktsungdomssektionens värdegrund och riktlinjer

DUS- Distriktsungdomssektionen skall: vara till för ungdomarna ute på klubbarna. Stimulera dem till engagemang inom ridsporten genom att stötta, aktivera, motivera och informera. Samt ha en bra kommunikation och öppen dialog.

DUS- Distriktsungdomssektionen skall: representera alla ungdomar i distriktet gentemot distriktsstyrelsen liksom Svenska Ridsportförbundet.

DUS- Distriktsungdomssektionen skall: inspirera, vägleda ungdomarna i distriktet.

DUS- Distriktsungdomssektionen skall: påverka distriktsstyrelsen liksom Svenska Ridsportförbundet för att ge ungdomarna i distriktet bättre förutsättningar.

DUS- Distriktsungdomssektionen skall: öka kamratskapen och sammanhållningen samt öka samarbete mellan ridklubbarnas ungdomssektioner.

DUS- Distriktsungdomssektionens kännetecken skall vara:

¬     Engagerade

¬     Inspirerande

¬     Tillgängliga

¬     Utåtriktade

¬     Gemenskap

¬     Positiva

DUS- Distriktsungdomssektionen skall: ständigt jobba för en bra teamkänsla inom gruppen och se till att alla är delaktiga i verksamheten. Vi skall också engagera oss i all övrig verksamhet inom distriktet.

DUS- Distriktsungdomssektionen skall: vara förebilder inom demokratisk fostran och jobba för det livslånga intresset inom ridsporten.


Senast uppdaterad: 2017-04-28

Sponsorer

Annons