DUS mål 2017

Ha en fungerande kommunikation mellan DUS och US med minst 35 klubbar i länet.

 
Att vi i DUS finns tillgängliga för US genom att svara på frågor och fungera som bollplank. Att vi besöker minst 10 klubbar under året.

 
Vi i stallet tävling med flest deltagande lag i Sverige. Målet 2014 är 18 st deltagande lag.

8-9 styrelsemöten per år med god närvaro (2/3). Via fysiska möten, facebook, telefon och mail. 

Att erbjuda distriktets ungdomar utbildning, ökad kunskap samt gemenskap. Genom att arrangera minst 6 aktiviteter under året.

Aktuell och läsvärd hemsida. Facebook-sida, blogg med minst 250 personer som gillar sidan

Sponsorer ha 10 aktiva sponsorer. 

Delta på minst en aktivitet som ordnas för oss i DUS-styrelsen


Visa vilka vi är och informera om DUS


Delta på minst två arrangemang utöver DUS egna


Anordna minst en intern DUS-aktivitet per år.


Senast uppdaterad: 2017-05-30

Sponsorer

Annons