Årsmöte 2019

2018-12-19

Smålands Ridsportförbund bjuder in till distriktsårsmöte, den 18 mars 2019 i Växjö. 

För vem: Årsmötet är öppet för alla medlemmar. Representerar du din klubb, dvs. är ombud (max 2 personer från varje förening) och skall rösta skall du medföra ombudsfullmakt undertecknad av ordförande från din förening.

När: Måndag 18 mars 2019

Tid:17:30 – ca. 21:00

Var: Teleborgs Slott, Slottsallén, Växjö


Program:
17.30 Samling, fika och registrering av ombud
18.00 DUS-presentation, Information från Svenska Ridsportförbundet och därefter årsmötesförhandlingar

Anmälan: Anmälan är obligatorisk för er som vill ha fika. Anmäl dig HÄR senast den 10 mars 2019.

Bilagor: Nomineringsblankett, utskick från valberedningen samt ombudsfullmakt.

Information: För ytterligare information kontakta Smålands Ridsportförbund, på tfn 036-34 54 91 eller 036-34 54 92 

Övrigt: Eventuella motioner skall vara distriktsstyrelsen tillhanda senast den 1 februari 2019.Handlingar
- uppdateras efterhand

Budget årsmöte 2019

Förslag till medlemsavgift 2021

Föredragningslista årsmöte 2019


Valberedningens förslag 2019

Verksamhetsberättelse 2018


Revisionsberättelse 2018

Årsredovisning 2018

Röstlängd årsmötet 2019

Annons