FOTO: Anna Zetterlund

Sök funktionärer

Sök upp våra funktionärer i funktionärsdatabasen i tdb.

>>> Funktionärsdatabasen i tdb

Namnen på listan över godkända mätmän är godkända i Småland. From 1/4 2010 måste mätningar att ske på en godkänd klinik/mätstation. På länken nedan hittar ni information kring de nya reglerna och länk till stationerna och vilka mätmän som är knutna till dem.

http://www3.ridsport.se/ImageVault/Images/id_10322/scope_0/ImageVaultHandler.aspx  

Lista över godkända tränare finns på Svenska Ridsportförbundets databas över funktionärer. Länk till databasen Välj disciplin, klicka i tränare och välj distrikt.

Alla funktionärer måste gå repetitionskurs vart annat år för att behålla sin behöringhet.

Varje år skall funktionärer skicka in ett registreringskort till distriktet där de uppger hur många uppdrag de har haft under året. 

Reigstreringskort 2018 (PDF skrivbar)


Senast uppdaterad: 2018-03-13

Annons