Kvalitétsmärkning

Det finns möjlighet att kvalitetsmärka ridskolor vilka drivs av, eller samarbetar med, ridklubbar anslutna till Svenska Ridsportförbundet. 

Svenska Ridsportförbundet har tagit fram plaketter som godkända ridskolor kan anslå på väl synlig plats. Med plaketten medföljer en skylt som talar om vad plaketten står för. Distriktets föreningssektion står för besiktning och godkännande av anläggningarna. Besiktningen sker enligt ett besöksprotokoll. Besiktning skall ske minst vart tredje år.

Kvalitétsmärkningen innebär bland annat att personalen är utbildad, att anläggningen har hög säkerhet och att föreningen jobbar utifrån fastslagna policys och måldokument. 

Från och med 2014 är kvalitetsmärkningen uppdaterad och högre krav ställs. Under 2015 och 2016 gör föreningssektionen besök hos våra ridskolor utifrån de nya kriterierna. I nuläget jobbar flera ridskolor i Småland aktivt för att nå upp till den nya kvalitetsmärkningen. Tidigare kvalitetsmärkning gäller fram till föreningssektionen besökt anläggningen, dock senast fram till den siste december 2016.


Senast uppdaterad: 2017-08-31

Sponsorer

Annons